Batıl İnançlar

Kara kedi’nin neredeyse tüm toplumlarda uğursuzluk getirdiğine inanılır.. 

İlk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. Çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. Bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak sağlamaktır. Aşağıdaki çoğu batıl inançlarda bunu görebilirsiniz. Örneğin Hıristiyanlıkta olan siyah kedi, süpürge, 13. Cuma gibi batıl inançlar Avrupa’nın paganizmi unutturma çabalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin Anadolu’da yaygın olan batıl inançlarda ise yine öğretiler söz konusu olabilmektedir. Elektriğin yaygın olmadığı dönemlerde geceleri yapılan tırnak bakımı karanlık neticesinde hoş olmayan sonuçlar doğurabiliyordu. Dolayısı ile geceleri tırnak kesmenin hoş olmadığı farklı bir yöntemle bireylere anlatılıyor. Örneğin bıçak hediye edilmesi konusundaki batıl inanç eskiden krallıkların birbirleriyle savaşmadan önce birbirlerine bıçak göndermeleriyle ilgili olabilir. Bu savaşın sebebi bile sayılabiliyormuş. Ev içerisinde şemsiye açmanın tehlikeli olduğu ortada, küçük bir mekanda açılan şemsiye mekanda bulunanlara istemeden zarar verebilir. Kısacası benim görüşüm batıl inançların ortaya çıkmasındaki en büyük etken korkutularak bazı şeylerin öğretilmesinin yada şartlı davranılmasının daha kolay olmasıdır. Mezarlıklardaki ağaçlar toprakta oluşan azotu kullanır, havayı temizler, toprağın kaymamasını sağlar vs. İnsanlara böyle söylediğinizde sizi dinlemezler gidip o ağaçları yinede ihtiyaçları için kesebilirler. Mezarlıkların ağaçlara ihtiyacı vardır. İnsanlara mezarlıktan ağaç kesmenin çarpılmayla sonuçlanacağını anlatmak onları bu eylemden daha kolay uzak tutmaktadır çünkü dinin korkutucu ve caydırıcı etkisi büyüktür. Öyle ya da böyle insanlar garip şeylerde şansı veya şansızlığı bulmuşlar ve bazı olay ya da objelerin kötü ya da iyi kaderi getirdiğine inanmışlar. Aşağıda bu batıl inançlardan dünya çapında ve ülkemizde olanların bazılarını görebilirsiniz… Söylemeden edemeyeceğim bazılarına ben de inanıyorum :)

Dünya’da Batıl İnançlar
♣13. Cuma : İskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 13. kötü tanrının katılmasının insanlara kötü talih getirdiğine inanılır.
♣2 ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur. Altından geçmek bazı Hıristiyanlarca kutsal üçlemenin bozulmasına neden olduğuna inanılır. Kutsal üçleme kırılarak şeytanla bir anlaşma içerisine girildiği söylenir ve kötü şans getirir.
♣Antik Mısır’da Tanrıça Bast siyah bir kedi olarak tasvir edilirdi. Hıristiyanlarca diğer dinleri çağrıştıran her türlü obje kötü şans getirirdi ve dinlerine karşı çıkardı siyah kedi de dinlerine zarar verecek tanrıyla aralarına girecek bir objeydi. Hatta kedileri olan kadınlar bir dönem cadılıkla suçlanıp cezalandırılmıştı Engizisyon Mahkemeleri zamanında.
♣Yakınlarda bir baykuş 3 kez öttüğünde oraya ölüm getirdiğine inanılır kimilerince.
♣Ortada hiçbir şey yokken evin içinde bir köpeğin havlaması sonucunda evde birinin hastalanacağına inanılır.
♣Masada bıçakların üst üste gelmesi durumunda yani hane içerisinde masada duran bıçaklar çakışırsa o evde kavga olacağına inanılır.
♣Sebebi ve temeli bilinmese de evde kırılan aynanın 7 yıl şansızlık getirdiğine inanılır. Durduk yere sebepsiz kırılan aynanın ise ölüm getirdiğine..
♣Birçok toplumda batıl olarak ev içerisinde şemsiye açmanın kötü şans getirdiğine inanılır.
♣1 Mayıs’tan önce ağaçtan çiçek koparıp eve getirmek kötü şans getirir.
♣Birine karşılığında başka birşey almadan eldiven vermek kötü şans getirir.
♣Suya, denize taş atmak kötü şans getirir.
♣Yeni ayakkabılar masanın üstünde bırakılmaz.
♣Yeni eve taşınırken eski evin süpürgesi yeni eve götürülmez.
♣Kulağınız yanıyorsa biri sizi anıyor demektir. Sol kulak yanıyorsa kötü sağ kulak yanıyorsa iyi şekilde (buna ben de inanıyorum :))
♣Sol elinizin avuç içi kaşınıyorsa kavga edeceksiniz sağ elinizin avuç içi kaşınıyorsa para gelecek (buna ben de inanıyorum)
♣İyi birşeyden bahsederken ve zarar gelmesi istenmiyorsa tahtaya 3 kez vurulur.
♣Süpürgeyle vurduğunuz kişi tembel olur.
♣Eğer fakir birine yeni bir çift ayakkabı vermezseniz hayatınız boyunca öldükten sonra diğer yaşama çıplak ayakla gidersiniz.
♣Birinin bardakta yarım kalmış suyuna su ilave ederek içilmez kötü kader getirir.
♣Cadılardan korunmak için mavi boncuk taşınır.
♣Eğer köprüde bir arkadaşınıza hoşçakal derseniz o arkadaşınızı bir daha göremezsiniz. (buna ben de inanıyorum)
♣Fırtınalı havada saç kesmek iyi şans getirir.
♣Kediler bebeklerden uzak tutulur, kedilerin bebeklerin nefesini çaldığı söylenir.
♣Tırnaklar veya saçlar kesildikten sonra yakılmalı veya gömülmelidir.
Anadolu’da Batıl İnançlar
♣Mezarlık, ziyaret  yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
♣Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.
♣Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
♣Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
♣Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
♣Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
♣Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
♣Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
♣Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
♣Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
♣Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
♣Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
♣Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
♣Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
♣Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
♣Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.
♣Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
♣İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
♣İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
♣İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
♣Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
♣Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
♣Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.
♣Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
♣Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
♣Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
♣Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
♣Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
♣Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
♣Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
♣Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
♣Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
♣Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.
♣Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
♣Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
♣İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.
♣Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.
♣Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
♣Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
♣Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
♣Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
♣Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
♣Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
♣Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
♣El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
♣Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
♣Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
♣Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
♣Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
♣Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
♣Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
♣Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
♣Gece ıslık çalmak günahtır.
♣Gece evden eve tuz verilmez.
♣Akşam kapının önü süpürülmez.
♣Ekmek aktaracağı evden eve verilmez.
♣Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.
♣Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
♣Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.
♣Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
♣Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
♣Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
♣Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
♣Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
♣Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
♣Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
♣Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
♣Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
♣Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.
♣Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
♣Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
♣Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
♣Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
♣Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
♣Yarım çay içen kadın dul kalır.
♣Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
♣Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
♣Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
♣Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
♣Makası açık bırakmak düşmanlarınızın sizin hakkınızda konuşmasına neden olur.
♣Çarşamba gecesi işlenilmez, çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz.
♣Gece tırnak kesilmez, ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez.
♣Gelinin ayakkabısının altına kimin ismi yazılırsa en kısa zamanda ismi yazılan kişi evlenir.
♣Birisi uzunca vakit eve dönmezse veya kaybolmuşsa ayakkabısına tuz dökülür. Kişi en kısa zamanda evine geri döner.

Hoşunuza gittiyse bu yazılara da bir göz atın derim..

Kedi Resimleri

Kedi Resimleri yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com

Omlet Tavası

Omlet Tavası yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com

Bisiklet Yiyen Ağaç

Bisiklet Yiyen Ağaç yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com


Bu yazı 27 Temmuz 2007 Cuma günü Onur Pay tarafından yazıldı

“Batıl İnançlar” için 461 yorum yapılmış

 1. huseyin tarafından Eyl 24, 2007 tarihinde yapılmış

  ben ce herseye inamak lazım

 2. murat tarafından Eyl 30, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bu saçma sapan şeylere inanılırmı belki bazıları olabilir ama çok saçma şeyler var

 3. kaan tarafından Eki 1, 2007 tarihinde yapılmış

  hepsi yalan

 4. sevim tarafından Eki 3, 2007 tarihinde yapılmış

  adı üstünde batıl dinimizde yeri yok. anlamadığım bişey var bu batıl inançların bazılarıda gerçek olyo tesadüf olsa gerek…..

 5. ceyda acar tarafından Eki 7, 2007 tarihinde yapılmış

  burada yazılanların yarısından çoğu saçma sapan.tamam bazıları doğru ama gerisi yanlıştır

 6. büşra tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  hiçte bile öyle şeyler yok tamamceydanında dediği gibi bazıları doğru belkide rast gele gelen bişey

 7. can tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  batıl inanç diye bişey yok hatta çokta saçma

 8. can tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  ben yorum yapan arkadaşlara katılıom hepsi doğru şeyler yazmış

 9. nevallll tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  bencede hepsi yalan arkadşlara katılıyorum eğer hepsi gerçek olsaysı gerçekleşirdi

 10. melek tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  evet ben bunlara inanıyorum çünkü bugün 1 arkadaşım bana makasını vermişti ve ondan bir kaç saat sonra kavga ettik!!!!!!!!!!

 11. neval tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  ben bunların hiç irine dahi inanmıyorum çünkü hepppsi bir saçmalık

 12. beyza tarafından Eki 11, 2007 tarihinde yapılmış

  bence hepsi yalannnnnnnnnnnn

 13. kardelen tarafından Eki 15, 2007 tarihinde yapılmış

  bunların hepsi çok saçma yazılar. Allah batıl inançlar hakkında binlerce ayet indirmiştir. Bu olaylar sadece merak edilen gizli şeylerin yanlış bir şekilde öğrenilip saçma bir şekilde dinde bulunan kurallar haline getirmektir. Bunlara inanmak bir hurafeliktir ve bir müslümana yakışmaz.

 14. izel tarafından Eki 24, 2007 tarihinde yapılmış

  bence saçma diiil bizde ister istemez bir takım inançlara inanıyoruz 3 kere tahtaya vurma hapşırınca çok yaşa demek vb gibi hak vermek gerekli:)

 15. Kardelen tarafından Eki 24, 2007 tarihinde yapılmış

  benim inançlarım var ama bu kadar değil ben inanıyorumm :D

 16. rüzgar tarafından Eki 26, 2007 tarihinde yapılmış

  saçma saçma şeyler bunlar dinimizde yeryok bide gerçekşeşiyo demeyin böyle şeyler olmaz eğer gerçekleşseydi ben şuan bunları yazıo olmazdım

 17. ASLİHAN tarafından Eki 29, 2007 tarihinde yapılmış

  AY NE KADAR SAÇMA ŞEYLER inanmayın ama itiraf etmeliyim insan kuşkulanıo

 18. Elo tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  hahaha çok ilginç şeyler.

 19. OSMAN tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  KİŞİYE BAĞLI…..

 20. ZEYNEP tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  Bazılarından insan gerçekten de şüpheleniyor ama inanmayın….

  ANLADINIZ SİZ BUNU!!!!!

 21. HİLARY tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  ben inanmii sizde inanmii

 22. gamze tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  bence çook saçma bazı insanlar bu saçmalıklara inanıyolar.belki birkaçı doğrudur ama hepsi uydurma olduğuna inanıyorum

 23. ada tarafından Kas 1, 2007 tarihinde yapılmış

  ayyy ne güzel bunların hepsine inanıyorum:d

 24. gülşen tarafından Kas 4, 2007 tarihinde yapılmış

  bence bu kelimeler günümüzde çok kullanılıyo ama bence bunların hepsini yalandır hemen hemen bazıları uydurnmacadır belki bazıları dogru çıkabilir ama oda bir tesatüftür kadınlar arasında konuşma geçerken bu kelimelr çok geçer bazılarını onlar bile uydurmuş olabilir ve günümüzde de bu kelimelr çok geçebilir

  kahramanmaraşlı gülşen

 25. rana tarafından Kas 6, 2007 tarihinde yapılmış

  bence de dediği gibi bunlarn hepsi batıl inançtır.

 26. tuana tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  HEPSİ ÇOOOOOOOOOOK SAÇMA BUNLARA NASIL İNANIYORLAR ANLAMIYORUM

 27. kevser tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  çok güzel olmuş gerçekleri açıklıyor. ama batıl inançların bazıları saçmadır.

 28. kıronik ögrenci tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  (((((((hepsi düzmece)))))

 29. zeliha tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  batıl inançlar doğru değil saçma sapan olduğu yanısıra güldürücü dür. ve bazıları da doğrudur. bence biraz yetersiz. içlerinden beğendiklerimde oldu. yani güzel olmuş

 30. selena tarafından Kas 9, 2007 tarihinde yapılmış

  adı üstünde batıl inanç kimileri inanır kimileri inanmaz

 31. kedi:) tarafından Kas 9, 2007 tarihinde yapılmış

  kara kedi kedi kedi kedi

 32. kübra tarafından Kas 13, 2007 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar ilk yazan arkadaş nasıl inanıyosun bunlara ya inanmakta gerekli diosn arasınan bi ikitanesi doğru ama gerisi batıl. batılda dininimizde yeri yk senbaşka dindensen bunları doğrularsın ve saçmasapan şeylerede kanma dostumm.bunlara nie batıl demişler salaklar bunlara nansın die arkadaşlar kanmayın sadece ödevim için girdim ve çıkıyorum

 33. ismail tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  kedi güzel bir hayvandır bazıların saldırgan olsa bile iyi hayvanlardır

 34. su tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  bence bu kadar şaçma şeylere beynimizi yormamamız lazım çok aptalca

 35. salih tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  çok şaçma ya bunlar ödevim var hepsi batıl inanç olduğuna göre kısa olanları yazıcam ve yazana çok teşekkür ederim…

 36. gizoOoŞ tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  abi böyle seylere inanılır mı ya ne ki bunlar şimdi sadece saçmalık

 37. emel tarafından Kas 15, 2007 tarihinde yapılmış

  boş işler arkadaşlarr bunlarrr hepsi tamamı saçmalıkkk

 38. mert tarafından Kas 17, 2007 tarihinde yapılmış

  yaw bu kadar saçmalık olmaz birde bir site var blacksattann die yapmışlar bu google böyle süslenirse walla iş kötü altta satanıis resimleri var hayvan nasılda kıyıyolar o kızlara yazık yaw bakarken insanın içi gidiyor alltaad güzenlik için bilgileriniz kayıt edilmiştir dio satanislerin toplumda bağlı batıl inançlar yazınca çıkarmı bu bizim proje ödevimiz her kez yazacak herkez bakacak olmaz böyle şey yaw adamı dinden ediyorlar
  1 kadın dersde oğlana 1 dk sus demiş kadını görseniz her yerini kesmişler

 39. yiğit tarafından Kas 19, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bikere bence bazıları saçmanında ötesinde ve yarısı yalan ben okuyunca çok güldüm:)

 40. salih tarafından Kas 19, 2007 tarihinde yapılmış

  bu arada gördünüzmü bilmem ama kevser diye birisi var yorumu çok kötü:):):):)

 41. barış karaağaç tarafından Kas 19, 2007 tarihinde yapılmış

  böyle birsitehazırladığınız için tesekkürler

 42. kayserili tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  çok saçma yaaa

 43. DİDEM tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  bence batıl inaç diye saçma sapan sey yoktur.eger inanıyorsanız arastırın o zaman böyle salaklık olmaz kı canım ay mükemmel miyim ne?

 44. kötülük tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  yasasın kötülük bence baatıl inac var hepsi doğru didemin söylediğine katılmıyorum .bıde sen mükemmel değil benım
  ay mükemmel mıyım ne?

 45. legolas-_- tarafından Kas 21, 2007 tarihinde yapılmış

  ben hiçbirine inanmıyorum

 46. v@d@95 tarafından Kas 22, 2007 tarihinde yapılmış

  Bunların hepsi uydurma şeyler. Dünyada bunlara inanan bazı kişiler olabilir ama çoğu kişi bu şaçmalıklara inanmıyor. Zaten inanmakta aptallık olur.

 47. asunida tarafından Kas 29, 2007 tarihinde yapılmış

  bence hepsi çok saçma neymiş canım çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur ha ha ne saçma hayatımda böyle aptalca şey duymadım ben v@d@95 katılıyorum aslında izelede katılyorum bence çok saçma böyle şeylere inanan herkese burda gülüyorum he he he!!!!

 48. Büşraa tarafından Ara 1, 2007 tarihinde yapılmış

  bnde asunidaya ve v@d@95 ede katılıorm dimi ama bnde bunlara innıyorm die yazılan yorumları okuyunca baya gülmüştüm ama yazan yinede saolsun ödevimi yaptım sayesinde:D tabi izelin dediği gibi bazılarına inanıyoruz diil onlar yapılması gereken şeyleri korkutarak yaptırıyolar ama biz kendiliğimizden veya ailemizden alışık olduğumuz için yapıyorz:D inanmıyorm diyen herkese katılıyorm!!!:D

 49. Ecem tarafından Ara 2, 2007 tarihinde yapılmış

  bence bu batil inanclarin 99% sacmalik ve asilsiz seyler yinede okumakta fayda var eee cünkü gülmek herzaman iyidir :-)))

 50. abdullah tarafından Ara 3, 2007 tarihinde yapılmış

  güzel bir site karısık çok..düzeltin en çok sevdigim kısım batısal inaç çok ilgin bir site.

 51. ayberk tarafından Ara 4, 2007 tarihinde yapılmış

  ben ce gerçektenj saçma sapan seyler ama bende kara kedi görünce saçımı ister istemez ejiyprum neden bilmem ama :)

 52. fatmanur tarafından Ara 4, 2007 tarihinde yapılmış

  bnce güsel olmuş harbidende batıl inançlar baya bi komik bnm de ödevim vardı bunla ilgili

 53. BURAK tarafından Ara 4, 2007 tarihinde yapılmış

  THANKS TOU .MY HOMEWORK

 54. MUSTAFA tarafından Ara 5, 2007 tarihinde yapılmış

  hepsi doğru
  ben
  şahidim

 55. mustafa tarafından Ara 5, 2007 tarihinde yapılmış

  böyle yalanlar olmaz

 56. zülal tarafından Ara 10, 2007 tarihinde yapılmış

  bencede hepsi saçma bazıları doğru ama çok saçmaaaa

 57. büşra y tarafından Ara 10, 2007 tarihinde yapılmış

  bencede hepsi saçma ama aralarında doğru olanlar var kronik öğrenciyi desteklemiyorum çünkü bazıları gercekkkkk

  büşra yıldırım
  halit derviş ibrahim ilk öğretim okulunda 7-csınıfında okuyorum

 58. emrehan tarafından Ara 10, 2007 tarihinde yapılmış

  ben şöle bişi duydum gece baykuş 3 kere öttüğünde o evde biri ölüomuş gerçekten yaşanmış amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 59. barış tarafından Ara 12, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bu saçmalıklara inanlarınız varmı hala bide bunlar gerçek diyenler var
  “büşra y tarafından Ara 10, 2007 tarihinde yapılmış

  bencede hepsi saçma ama aralarında doğru olanlar var kronik öğrenciyi desteklemiyorum çünkü bazıları gercekkkkk

  büşra yıldırım
  halit derviş ibrahim ilk öğretim okulunda 7-csınıfında okuyorum”
  13 yaşındaki kızı bile kendırmışlar çok yazık

 60. hande tarafından Ara 12, 2007 tarihinde yapılmış

  bunlara inananlar kesin cahil yaa amma sacma bence deli olan inanmaz. hey allahım… :-))

 61. abdullah tarafından Ara 12, 2007 tarihinde yapılmış

  din kültürü öğretmenim performans ödevi vermişti onun için açtım sadece kısa olanları yazdım ben bunlara inanmıyorum bazıları tesadüfen gerçekleşiyo

 62. burak tarafından Ara 13, 2007 tarihinde yapılmış

  çok saçma hemde hepsi böyle saçmalık görmedim ama belki bazıları doğrudur belki ama saçma şeyler yani bende bitane söyliyim

 63. ekin tarafından Ara 13, 2007 tarihinde yapılmış

  bence bunlara inananlar kesinlikle deli olmalı cünkü bunlar hayatın en anlamsız şeyleri yani insanlar terlik ters dönünce yada kara kedi görünce kemen o mekandan uzaklaşıyolar

 64. sevimli cadı tarafından Ara 13, 2007 tarihinde yapılmış

  o site sayesinde ödevimi yaptım eğer bu site olmasaydı belki karneme bir tane kırık gelcekti ama batıl inançlar yalan inanmayın onlara….

 65. ibrahim tarafından Ara 14, 2007 tarihinde yapılmış

  bençe güeldi az biryerlerde hatili ve cok yazılmış

 66. melike tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  iyi ama dünyada insanlar hep kendisini böylreş eylerle avutmayı çokk sever!

 67. merve tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  bencebe hepsi yalan böyle şeyler asla gerçek olmaz tamlen halay şeyler (bence kimse böyle şeylere inanmasınn.)

 68. merve tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  benimde zaten böyle bir ödevim vardı o yüzddden çok iyi oldu ve de bütün batıl inançlar çokkomik=)

 69. isimsiz tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  bence batıl çok saçma bazıları nazarlıktan yani insanların yaptığı bir taş parçasından medet umuyorlar çooooooooooooook saçma geliyor bana tabi bu benim yorumum kişiden kişiye diğişebilir

 70. MSTMS tarafından Ara 16, 2007 tarihinde yapılmış

  Ne kadar saçma şeyler bunlar

 71. burcu tarafından Ara 16, 2007 tarihinde yapılmış

  ben bunların milletin kendi kendine uydurduğu sama sapan inançlar olduğuna ve kimsenin böyle inançlara inanmaması gerektiğine inanıyorum

 72. rukiye tarafından Ara 17, 2007 tarihinde yapılmış

  BENCE HEPSİDE GÜZELDİ ARADIĞIM ÖDEVİ BULDUM KİM YAPTIYSA ELLERİNE SALIK DİĞER ARKADAŞLAR SAÇMA DEMİŞ AMA HERKEZİN BU BİLGİLERİ ÖRENMESİ GEREKİR DEĞİLMİİ!!!

 73. abdullah tarafından Ara 17, 2007 tarihinde yapılmış

  bence batıl inançlar inanılmayan şeylerdir ama bağzı insanlar inanıyor ama neden acaba?

 74. abdullah tarafından Ara 17, 2007 tarihinde yapılmış

  yoruma bile gerek yok saçmaaaaa…

 75. buse tarafından Ara 18, 2007 tarihinde yapılmış

  bazı batıl inançları okuyunca gülmek istedim çünkü hepsi çok saçma ve çokta komikk hahahaa hala gülmek istiyorum.. :D

 76. buse_buse@hotmail.com tarafından Ara 18, 2007 tarihinde yapılmış

  ARKADAŞLAR HERKESE MERHABA BUGÜN TESADÜFEN BU SİTEYE GİRDİM OKUDUM HANGİ SİTEYE GİRERSEN GİRELİM BU BATIL İNANIŞLAR MÜSLÜMANLARIN İSLAM DİNİNDE YERİ YOKTUR ALLAH VE PEYGAMBER EFENDİMİZDE KUTSAL KİTABIMIZDA SÖYLEMİŞTİR LÜTFEN BÖYLE GEREKSİZ İNANIŞLARA İNANMAYALIM İNAN VARSA HEMEN VAZGEÇSİN…NAZAR BONCUĞU NAZARLARDAN BİZLERİ KORUR YANLIŞTIR BOYNUMUZA KURAN-I KERİMİ TAKMAK OLABİLİR HEPİNİZE BATIL İNANIŞLARA UYMAMALI GÜNLER AYRICA “abdullah” nicki %100 haklı sizi tebrik ederim…iyi günler…!

 77. alper tarafından Ara 18, 2007 tarihinde yapılmış

  peeeh!bide bunlara mı inanıcaz

 78. alper tarafından Ara 18, 2007 tarihinde yapılmış

  kac senedır bole seylere ınanıyorlar.hiç mı dusunmemısler bole sacma seylerın olamıyacagını yaff.

 79. sedat tarafından Ara 20, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bunlar gerçek degil ama insan ister istemez inanıyo tamamen geri kalmışlıgın eseri

 80. dilara tarafından Ara 22, 2007 tarihinde yapılmış

  benncede saçmalar ama bazılarına inanıyorumm.sabahları erken kalkmak uğursuzluk getirirmiş. bunu yazmayı unutmuşsunuz

 81. muhammed tarafından Ara 22, 2007 tarihinde yapılmış

  çok saçma şeyler bakamya bile gerek yok
  inananlara tek cevabım bırakın bu saçmalıkları

 82. TURGAY tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  BENCE ÇOK SAÇMA BU TÜR İNANIŞLAR İNSANLARIN KENDİLERİNİN ORTAYA ATTIKLARI LAFLARDIRDIR
  ARALARINADA BİRKAÇ DOGRU VAR AMA NE KADAR DOGRU KİMSE BİLEMEZ

 83. TURGAY tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  İNSANLARIN İŞİ GÜCÜ VAR KARDEŞİM

 84. TURGAY tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  ÇOK GUZEL BIR SİTE AMA DAHA UZUN YAZILMALIDIR
  ÇÜNKÜ DİN HOCASI 5 SAYFA OLUCAK ŞARTIKOYDU

 85. GÖZDE & YİĞİT tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  BENCE BUNLARIN BAZILARI COK SACMA TABİKİ BUNLARIN İÇİNDE DOGRU OLAN BAZI SEYLERDE VAR…
  ….:)

 86. YİĞİT tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  TESEKKURLER……..::::))))

 87. beyza tarafından Ara 23, 2007 tarihinde yapılmış

  slm bencede yalan bazıları hariç sonuçta batıl inanç hepsi batıl batıl olanlar inansınben inanmıyorum

 88. AsLı tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  ya cok sacmalarr bunlara nasıl inanıyorlar anlamıyorum amaa..

 89. samet tassümer tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  bunların hepsi insanların yanlış telafuzlerinden oluyor bunedenle insanlar
  hep yanlış anlamalarından meydana çıkıyor kimsenin bunlara inanmasını tavsiye etmem

 90. samet tassümer tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  kimsenin
  inanmasını
  istemem

 91. GAMZE tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  ya çok saçmaa ama bazılarıdoğru gibi .insanlar ister istemez inanıyolar bunlara.mesela hapşırınca çok yaşa sende gör felan demek …kötü bişey duyunca elini 3 kez tahtaya vurma elin kaşınırsa para alacakmıssın felan gibi şeyler ama size bi öneride bulunuyorum(bu saçma şeylere inananlar için konusuyorum)ALLAHTAN BAŞKA HİÇ BİRŞEYE İNANMAYIN ÇÜNKÜ SİZE AHİRETTE BU SAÇMA SEYLERİ SORMİCAKLAR AZICIK TA OLSA AKILLI OLUN YAA

 92. evrim tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  çok saçma ve komik yaa:)))

 93. evrim tarafından Ara 24, 2007 tarihinde yapılmış

  benimde ödevim vardı bu siteyi yapana tesekkurler

 94. BÜŞRA tarafından Ara 25, 2007 tarihinde yapılmış

  ben ödevim için girdim valla ne bilim güsel işte :d

 95. @rZu tarafından Ara 25, 2007 tarihinde yapılmış

  hayatta bu kadar saçma şeyle olmaz herhelde çokkkkkkkk saçma we salakça:Sİnsanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar bnce…!!!

 96. ***DİLOSHH*** tarafından Ara 25, 2007 tarihinde yapılmış

  bunların hepsi saçma sapan diyenler de yalan gercek diyenlerde yalan bunların hepsini eski nenelerimizzin basına gelem olaylardırr artık gercekmidir dorumudur siz karar werin..!!!!

 97. Emre tarafından Ara 25, 2007 tarihinde yapılmış

  saçma da olsa inanan varsa onlara inanıyorum diyosanız ya 3166′ya ben bir salağım diye mesaj atın ya da bu dünya daki en büyük salaklığı yağtığınızı kabul edin…:)

 98. muzaffer tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  batıl inançlar çok saçma birşeydir

 99. murat tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  her söylenen seye inanırsak halimiz zor valla

 100. murat.k tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  böle saçma sapan seylere inanmayın ahirette sizee bunları sormıcaklar

 101. burak tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  süper walla din performans ödewine lazım dı teşekkürler

 102. nehir tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  çok güzel hazırlanmış işime yarıyacak bilgiler buldum

 103. samet tarafından Ara 27, 2007 tarihinde yapılmış

  yalan hepsi hurafe bende ödev yapmak için bu siteyi açmakta mecburiydim

 104. mehmet tarafından Ara 28, 2007 tarihinde yapılmış

  o zina şeyi beni baya güldürdüya
  allah iyliğinizi verrsin nerden buluonuz böle şeyleri yaaa

 105. mahmut tarafından Ara 29, 2007 tarihinde yapılmış

  bence hepsi yalan

 106. YEŞİM HİLAL tarafından Ara 29, 2007 tarihinde yapılmış

  ARKADAŞLAR BUNLAR ÇOKKKKK SACMA ŞEYLER ………

 107. seçil tarafından Ara 30, 2007 tarihinde yapılmış

  valla bana performans ödevi için lazımdı çok tşrr ederim…

 108. tusunamı tarafından Ara 30, 2007 tarihinde yapılmış

  insanlar inanacak başka bi şey bulamamış mı…………………………………

 109. sinem tarafından Ara 31, 2007 tarihinde yapılmış

  ödevim olduğu için araştırdım çok güzel valla…

 110. alperen tarafından Oca 1, 2008 tarihinde yapılmış

  size çoooooook teşekkür ederim din performans ödevimi buldum.

 111. erdem tarafından Oca 4, 2008 tarihinde yapılmış

  süper bi din ödewi :D bu kadar saçmalık ilk defa burda gördüm…

 112. arzu tarafından Oca 5, 2008 tarihinde yapılmış

  BENDE SİZİN SAYENİZDE ÖDEVLERİMİ YAPTIM:)HEMDE BATIL İNANÇLAR ÇOK SAÇMA BEN KATILMIYORUMMMM

 113. Furkish_Rap tarafından Oca 6, 2008 tarihinde yapılmış

  yha adı üzerinde batıl inanç ama bazı sı geçek bazısı yalan bunların yha bunlar ne böle ıyyyy ne irenççç insan okuyunca içi bi hoş oluo ıyy:)

 114. Furkish_Rap tarafından Oca 6, 2008 tarihinde yapılmış

  ama vrya şey din performasn ödevimi buldum o yüzden saolun arkiler:)

 115. BURAK tarafından Oca 7, 2008 tarihinde yapılmış

  hepsi saçma hangi enayi inanırki

 116. BURAK tarafından Oca 7, 2008 tarihinde yapılmış

  çarpılırsınız vallaaaaaaaaaa

 117. ömer faruk tarafından Oca 7, 2008 tarihinde yapılmış

  bence güzel işime yaraı Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi için ödevim vardı ve busiteden yaptım :D :)

 118. çelebili burak tarafından Oca 7, 2008 tarihinde yapılmış

  sakın denemeyen kalkmayın böyle şeylere inanmayın

 119. buket tarafından Oca 8, 2008 tarihinde yapılmış

  ya inanmayın hepsi yalan bnce bunlar dini saptırmak için uydurulmuş şahsen bn inanmıorm böle selere inananlar varsa bu konu hakkında biraz araştırma yapsınlar bazıları gerçekleşio ama sadece tesadüf bu arada ödevime çok yardımcı oldu tşkürler

 120. alx tarafından Oca 9, 2008 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar gerçekten çok doğru çünkü hayatımız da böle bişe yoktur arkadaşım ellerine sağlık süper hazırlamışsın yalnız ben bişe sölemk istiorum ayrıca bunun bir diğer önmi din performans ödevni buldum sağolasınız varolasınız

 121. $€/\/!Z tarafından Oca 9, 2008 tarihinde yapılmış

  gerçekten süper bir din ödevi çok işime yaradı…ama bunların saçma olduğuna herkezin bence inanması lazım çünkü bunlara inanmak cahilliye mahsustur… tabi herkez kendine….

 122. esma tarafından Oca 9, 2008 tarihinde yapılmış

  bence de batıl inançlar insanları gerçeklerden koparmakdır hayellere sürüklemekdiğr diye düşünüyorum

 123. seren tarafından Oca 10, 2008 tarihinde yapılmış

  4 yüz

 124. osoruk tarafından Oca 10, 2008 tarihinde yapılmış

  çok gzl site çok gzl yapmışlar bu site dinle ilgili olmasaydı ben diyeceğimi derdim ama neyse dinimize saygı

 125. rockstar tarafından Oca 10, 2008 tarihinde yapılmış

  sakın böyle şeylere inanmıyın . yazılanlar gerçekten de doğru . ama bu inançlara inanana artık dicek laf yok .

 126. seren tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  bazılarına inanıyorum ama çoğu saçma!!!!!!!

 127. ilkay tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  bence ölümüne 4 yüz

 128. ölümüne 4 yüz tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  çoooook saçmaaaaaaaaaaaa

 129. serencik tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ben buradaki hiçbirine inanmıyorum bunlar allaha inanmamak demektir!!!!!!!!!!!!!

 130. neşe tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ben ismail ykyı çok seviyorum!!!!!!!!!!!

 131. ilkay delisi tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  sakın ve sakın inanmayın böyle şeylere”””’

 132. seren tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ben böyle şeylere inanmıyorum:)

 133. DİLEK tarafından Oca 11, 2008 tarihinde yapılmış

  bence inanmayın arkadaşlar ama doğru olanlarıda vardır tabi ki ve burak’a katılıyorum benimde din performans ödevime çoooooook yaradııııı

 134. sedef tarafından Oca 12, 2008 tarihinde yapılmış

  ben batıl inançların hiçbirine inanmıyorum!!!!!!!!!!!!!!!!!

 135. menekşe tarafından Oca 12, 2008 tarihinde yapılmış

  hiçbirine inanmıyorum!!!!!!!!!!!!!!!!1

 136. ilkay delisi tarafından Oca 12, 2008 tarihinde yapılmış

  baykuş öttüğünde ölüm geleceğine inanırım çünkü yakınlarda baykuş üç defa öttü yarım saat sonra büyükbabam kalp krizi geçirerek feci bir şekilde can verdi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 137. cadi tarafından Oca 13, 2008 tarihinde yapılmış

  hiçbirir gerçekçek degil ama din ödevime yaradııııııı bu rası gerçek:D

 138. vnfn gmmgfm tarafından Oca 13, 2008 tarihinde yapılmış

  hepsi çok güzelllllllllllllllll inanmamak elde değil

 139. aydın tarafından Oca 14, 2008 tarihinde yapılmış

  her söylenen söz doğru olmayabilir ama bilinki hepside yalan değil
  ne demişler ***FALA İNANMA AMA FALSIZDA KALMA***

 140. qüLer tarafından Oca 14, 2008 tarihinde yapılmış

  ya çok te$ekürler performans ödevi vardı din den ztnnnn…………………..

 141. melek tarafından Oca 15, 2008 tarihinde yapılmış

  güzel ama bazıları batıl değil örneğin;akşam soğan yenirse melek gelmez bu doğru

 142. melek tarafından Oca 15, 2008 tarihinde yapılmış

  sakın inanmayın

 143. ela tarafından Oca 15, 2008 tarihinde yapılmış

  bence batıl inançlara inanmayın

 144. inanmayan tarafından Oca 16, 2008 tarihinde yapılmış

  bn ce saçma ama siz bilirsiniz :)

 145. seren tarafından Oca 16, 2008 tarihinde yapılmış

  çok saçma!!!!!!!!

 146. seren tarafından Oca 16, 2008 tarihinde yapılmış

  aynen

 147. yagmur tarafından Oca 17, 2008 tarihinde yapılmış

  bence kişiden kişiye degişir kimileri inanır kimileri inanmaz bu yüzden kişi baglıdır hem batıl inanç die bişey yoktur :D

 148. sevil hür tarafından Şub 10, 2008 tarihinde yapılmış

  bence uğursus şeyler başıma gelmesin ama bunlarda biraz doğru

 149. sevil hür tarafından Şub 10, 2008 tarihinde yapılmış

  çok saçmaaa

 150. gizem tarafından Şub 13, 2008 tarihinde yapılmış

  çok güzel olmuş bence din kültürü ve ahlak bilgisi ödevimi buradan yaptım ve öğretmenimde beğendi çok iyi bir site arkadaşlar ben 100 aldım performans ödevimden.

 151. funda tarafından Şub 13, 2008 tarihinde yapılmış

  BEnCe çhoq SaCmA Bu nEbİçİMSiTe aRaDIğInI BuLamıyOUn

 152. funda tarafından Şub 13, 2008 tarihinde yapılmış

  offffffff hç bişi bulamom ki burda yaha::(
  :-(

 153. aslı tarafından Şub 17, 2008 tarihinde yapılmış

  bendce bunlar doğru diil ama bazen gercekten bazıları gerçekleşiyor inanmıyorum ama ben genede

 154. ali tarafından Şub 22, 2008 tarihinde yapılmış

  hepsi çok saçma bunlar gerçek olsaydı adım atamayız bile ….

 155. esraaa tarafından Şub 23, 2008 tarihinde yapılmış

  ya bence bunlara inanmak bile çoooooooook günah böyle insanların ahirette hiç yeri yok bence buna inamayın ahirette helallik isterlerse hakkım haramdır..

 156. >>nSlhn tarafından Şub 24, 2008 tarihinde yapılmış

  ufF yhA neE saCmA shEleR bnLarr bNde sIRf hOjjaa dEdi dİye bAkıyoRum heEe yHanee orn weRmkk gERekrsee mslA bN dUwarr keNarnda yAtıorM bi’ cArpılMadımm:D:D

 157. samet tarafından Şub 26, 2008 tarihinde yapılmış

  sım ben samet ya dogrusu olabılır ama cogu cok sacma şeyler ya ınanmayınızzzzzzzzzz

 158. yusuf tarafından Şub 26, 2008 tarihinde yapılmış

  slm
  ya saolun odevimi bitirdim 100 alcam ya bunlar cokkkkkkkkkk sacmaaaaaaaaa

 159. burak ve sevda tarafından Şub 27, 2008 tarihinde yapılmış

  bizce arkadaşlar bu sityi çok sevdik güzel bir site biz din ödevimizi buradan çıkarıyoruz vede bu batıl inançlar saçma bize göre arkadaşlar sakın inanmayın batıl inançlara

  ,

 160. selda tarafından Şub 28, 2008 tarihinde yapılmış

  çok güzel şeyler yazıyor ama çok saçma inanmıyorum

 161. merve tarafından Şub 29, 2008 tarihinde yapılmış

  çok saçma ya kim inanır ama inananlar vaar onları insandan saymamak lazım_merve_

 162. duygusalll tarafından Mar 2, 2008 tarihinde yapılmış

  yaa nesi saçma hepsi doğru özellikle kulak olayı varya yanması faln o çokm doğru yaa kim yaptıysa eline sağlık vallaa

 163. açelya tarafından Mar 4, 2008 tarihinde yapılmış

  valla böyle bişey yoktur bunların hepsi saçma nın saçması inanmayalım arkadaşlar

  ı am thankıng!!!

  manisalı aaçoşş

 164. berfinnn tarafından Mar 5, 2008 tarihinde yapılmış

  bu batıl inançları arkadaşım okulda okumuştu.gerçekten çokkkkkkkkkkk saçmaaa benceeeee :)

 165. gizem tarafından Mar 6, 2008 tarihinde yapılmış

  nedemezsiniz siz bulamıyonuz asıl ben hepsini buluyom bilim adamlarına şükürler olsunn:)

 166. erdem tarafından Mar 10, 2008 tarihinde yapılmış

  senin sayende dersten geçtim ama bunlara inanmıyorum

 167. küboşş tarafından Mar 12, 2008 tarihinde yapılmış

  bncede çok saçma buna inananlar çok aptal olmalı kusura bakmayın ama::::::…)

 168. can atak tarafından Mar 12, 2008 tarihinde yapılmış

  aslında çoğuna inanmıyorum ama geleneklerimizden gelen bazı şeyleri de unutmamak gerekir.Daha doğrusu içinizden nasıl geliyorsa öyle yapın

 169. azra tarafından Mar 13, 2008 tarihinde yapılmış

  gerçekten hepsi inanılmaz

 170. patlak tarafından Mar 14, 2008 tarihinde yapılmış

  bence olabilir ama bazıları bunların gerisi palavra palav ralavra!!!

 171. Hamşiiiii tarafından Mar 22, 2008 tarihinde yapılmış

  onur abimiz sağ olsun be!ne güzel yazı…

 172. eren tarafından Mar 23, 2008 tarihinde yapılmış

  bencede çook saçma ödevim olmasa asla girmmem

 173. rabia tarafından Mar 25, 2008 tarihinde yapılmış

  ben bilmiyorum ama zaten benim aradığım şeyi bulamadım bileniniz var mı? cam bardak kırılırsa ne olur neyse şimdi doğum günü partime dönmeliyim
  RABİA

 174. sewim tarafından Mar 26, 2008 tarihinde yapılmış

  bencede çooook saçma

 175. sewim tarafından Mar 29, 2008 tarihinde yapılmış

  allahım ay ne görgüsüzler war doğum günü partindeysen int ne giriyon manyak havamı atıyon hava atıyosan senin havanı lafımla alırım manyak

 176. melike tarafından Mar 29, 2008 tarihinde yapılmış

  salk havmı atıyon rabia manyağı

 177. fatma tarafından Mar 30, 2008 tarihinde yapılmış

  ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler

 178. fatma tarafından Mar 30, 2008 tarihinde yapılmış

  ödevime çok yardımcı oldu
  teşekkürler

 179. fahri tarafından Mar 31, 2008 tarihinde yapılmış

  incir ağacının altında yatanları şeytan alır götürür sonra da satamadan getirir :D puhaa hiç bölesini de duymamıştım

 180. Eda tarafından Nis 2, 2008 tarihinde yapılmış

  aslında bazılarına inanıyorum ama bazıları acayip şekilde saçmaaa…

 181. oğuzhan tarafından Nis 5, 2008 tarihinde yapılmış

  bence bunların hepsi saçma bunlara nasıl inanıyorlar anlamıyorum kimseninde inanmasını istemem

 182. EMİNE tarafından Nis 6, 2008 tarihinde yapılmış

  ben çook saçma ne alaka ben şahsen öylen okula gittimden gece tırnaklarımı kesiyorum banem aman kızım yapma günah sakız çinerim kızarlar ay ne saçma dimi sizce

 183. vahit incirli (vampir) tarafından Nis 6, 2008 tarihinde yapılmış

  ben vahit
  hepsi saçma yalan dolan kürün
  hiçbirine inanmıyorumm…
  hepsi saçmaalıkk..
  ama bazıları bunlardan para kazanıyoo salakları kandırıyoo…..

 184. ebru incirli tarafından Nis 6, 2008 tarihinde yapılmış

  ben ebru ben 1 kere inanmıyorum ben dinimcenj pkj

 185. osman tarafından Nis 6, 2008 tarihinde yapılmış

  abe gaciler abe manyakmısınız
  beya ay bayızammm
  siz böle şeylere inanmazmısınız
  ben fal bakarım
  abee işimi zorlaştırmayınnn
  abee romanlar aşkınaa
  şurda 3 kuruşluk mesleğimiz var ya
  onuda atmayın inanın falcılara inanın bi falcıyızz okk beya……….
  AY BAYILAZAMMMMMMMMMMM……….

 186. EBRU tarafından Nis 7, 2008 tarihinde yapılmış

  BENCEDE HEPSİ SAÇMA AMA ÇOK GÜZEL OLMUŞ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİNDEN PERFORMANS ÖDEVİ YAPTIM…..

 187. yeliz tarafından Nis 7, 2008 tarihinde yapılmış

  yalan inanılmaski böle şelere cnm yha yapmaınnn

 188. bestami tarafından Nis 8, 2008 tarihinde yapılmış

  güzellllllllll

 189. beka tarafından Nis 14, 2008 tarihinde yapılmış

  yaa cok sacma bunlar neymiş efendim suya denize taş atmak kötü şans getirirmiş xD
  yok efendm mezar kazıcısına para verilmezse ölü rahatsız olurmus xD
  bunlara sadece gülüyorum 2.cisini kesin bi mezar kazıcısı söylemiştir :D

 190. burçindemirel tarafından Nis 14, 2008 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar kim ne derse desin ben inanıyorum çünkü nezaman bir baykuş sesi duysam çok yakınım biri ölüyo

 191. fahriye tarafından Nis 15, 2008 tarihinde yapılmış

  bence bu tür batıl inançlara inanmak ALLAH´a şirk koşmak yani onun gücüne değilde bu tür şeylere inanmak çok saçma bazıları butür şeylerle karşılaştığını söylüyor tamamen tesadüfen gelişen olayları bunlara yoruyorlar

 192. serseri_hayalet tarafından Nis 15, 2008 tarihinde yapılmış

  ya bnde çoğuna inanmıyorum ama bazıları gerçek olabilio

 193. zeynep tarafından Nis 17, 2008 tarihinde yapılmış

  çok klasik:):)))

 194. sian tarafından Nis 20, 2008 tarihinde yapılmış

  süper allah razı olsun çok yardımcı oldu bay beni msn emden tanıyabilirsinz :alex_223_63@hotmail.com

 195. adsız tarafından Nis 21, 2008 tarihinde yapılmış

  sey gb kave içen kızların kukuları kararı gb :D

 196. NuRtEn tarafından Nis 21, 2008 tarihinde yapılmış

  cok sacma ya böyle seylere inananlar bence bir akıl hastahanesine gitmesi gerekk çünkü olması imkansız seyler hiç bir zaman böyle seylere inanmam yapılması gerekmiomus kötü kader getirirmiş cokta tınnn….:)

 197. aysenur tarafından Nis 22, 2008 tarihinde yapılmış

  sacma sapan sözler yaa inanmayın eski insanlar kendi baslarına ne geldiyse söylemişler işte ayrıca birazda işe yaradı performans ödevimi yaptım…

 198. aysenur tarafından Nis 22, 2008 tarihinde yapılmış

  bok olur rabia aldınmı lafını hanım efendi:dogum gunu partisiymiş

 199. AYSENUR tarafından Nis 22, 2008 tarihinde yapılmış

  BENCE HEPSİ DOĞRU BEN HEPSİNE İNANIYORUMMM…

 200. ebru tarafından Nis 22, 2008 tarihinde yapılmış

  YAAAA BNCE HEPSİ SAÇMA ŞEYLER BENDE TESADÜFEN GİRDİM

 201. xxx tarafından May 7, 2008 tarihinde yapılmış

  Ya bende inqiLizce ödevi icin qirdim.SaoLasın hepsini yazmısın =) bnce bunLarLa iLgiLi Tartısma yapmak cok sacma=D sacma seyLerLe ugrasıyoruz arkadasLar..Bnde baTıL inançLara inanmıyoum cünkü böyLe bisey yok ki..! Cou HrisTiyanLarın eskiden inandıgı seyLer..yada baska dinLer iste ne fark eder ki..Kısacası qünümüze kadar qelmis bi sacmaLık.İnananLar varsa kendiLeri biLir onLarın fikri sonucta saygı duyarım..<3

 202. ezgi gizem tarafından May 9, 2008 tarihinde yapılmış

  ben batıl inançlara inanmam hiç saçma gelmadi bu yüzden bana yazan çok güzel yazmış hem ben kara kediyi çok severim……

 203. aycan tarafından May 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ya valla hepsi çok saçma inanmayın başka işiniz yok mu inananlara söylüyommmmmmm

 204. betül tarafından May 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ya harbiden çok saçma böyle şeyler inanmakta ayrı bi saçmalık ztn !! hiçbirine ALLAHtan başka hiçbirşeye inanmamak lzm ….kanmcaa…

 205. burcu tarafından May 17, 2008 tarihinde yapılmış

  çok şaçma buna inanan varmı bilmiyorum

 206. lale tarafından May 22, 2008 tarihinde yapılmış

  mükemmel bence ay lov yu :D

 207. EMEL tarafından May 23, 2008 tarihinde yapılmış

  YA ARKADAŞLAR EĞER BİZ BÖYLE ŞEYLERE İNANIRSAK NE ANLAMI KALIRKİ MÜSLÜMAN OLMAMIZIN ALLAH ZATEN BİZİ NEYE İNANIP NEYE İNANMAYACAĞIMIZI PEYGAMBER EFENDİMİZLE BERABER KURANI KERİMİ İNDİŞRMİŞTİR LÜTFEN ARKADAŞLAR BÖYLE ŞEYLERE SADECE GÜLÜP GEÇELİM ÇÜNKÜ BİZ ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ BUNDAN ÖTESİ VARMI HERKEZE GÜLE GÜLE

 208. ercan tarafından Ağu 14, 2008 tarihinde yapılmış

  kul hatasız olmaz

 209. ebrella tarafından Eyl 10, 2008 tarihinde yapılmış

  İĞĞĞREEEEEEEEEEENÇ bir batıl inançlar konusu

 210. ceylan tarafından Eyl 10, 2008 tarihinde yapılmış

  hayatımda bu kadar saçma şey duymamıştım batıl inanç diye boşuna dememişler yani adı üzerinde batıl inanç kim inanırki hele aklı başında oan birinin okurken sadece kahkağalara bağulucağından eminim

 211. SABİT tarafından Eyl 11, 2008 tarihinde yapılmış

  ya ne bu ya inanmak münkün mü buna be amannnnn
  hoca da vere vere bu ödevi vermiş beee!!!!!!!

 212. burcu tarafından Eyl 12, 2008 tarihinde yapılmış

  bende emel’e katılıyorum böyle şeyler çok yanlış.bazıları gerçekten oluyo ama tamamen tesadüf

 213. burak tarafından Eyl 15, 2008 tarihinde yapılmış

  hepsi saçma

 214. enes tarafından Ara 12, 2008 tarihinde yapılmış

  benim ödevim olduğu için ben bu siteye girdim hoca çekiliş yapmış banada bunlar çıktı

 215. selın tarafından Ara 13, 2008 tarihinde yapılmış

  bencede sacma ama bazı seyler nedense ınanmak gelıyor ıcımızden mesela ınsan bırseye ınanmadıgı zaman ne yapsa etse ınanmak zorunda kalıyor demı ya

 216. sinan tarafından Ara 15, 2008 tarihinde yapılmış

  bunların hepsi batıl inançlar.Bunlar da babannemizlerden dedemizlerden çıkar.bunlara fazla inanmamak lazım.rabbim size ne emrederse siz onu yapın.başka şeylerle uğraşmamak lazım

 217. maviş tarafından Ara 17, 2008 tarihinde yapılmış

  bence batıl inaç diye bir şey yok büyüklerin uydurması zaten ben batıl inaçlara inanmadıgımdan onla ilgili sitelere de girmem benim ingilizce ödevim var ve site site tü
  m selere girmeye çalışıyom ve bir site ye de içim den geçenleri söylemek istedim bu sitenin sahibi ne gerçekten çok teşekür ediyorum ayrıca bu site nin sahibi ne de başka bir site daha aç masını istiyorum bunları yazma mı istediginiz için çook teşekürler diyorum ayrıca kimse tam emin olmadın şeyleri inana masın batıl inaçlara yani

 218. ceren tarafından Ara 18, 2008 tarihinde yapılmış

  bu ne be böyle şeymi olur?akıllı insan bunlara inanmaz

 219. cemre tarafından Ara 18, 2008 tarihinde yapılmış

  ya pardon arkadaşlar saçma bi siteye girmişim
  sakın bunlara inanmayın!!!!

 220. ayşe tarafından Ara 20, 2008 tarihinde yapılmış

  bunu yayınlayana çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu

 221. tuğshe tarafından Ara 21, 2008 tarihinde yapılmış

  güzelmiş kim yaaptıysa ellerine kollarına sağlık

 222. tuğshe tarafından Ara 21, 2008 tarihinde yapılmış

  ama onurun şeysi pek hoş olmamış

 223. ferhar tarafından Ara 26, 2008 tarihinde yapılmış

  tesadüf diye bişey yoktur bence bunların hepsi yalan inanlara ne diyelim artık:d

 224. ömer tarafından Ara 28, 2008 tarihinde yapılmış

  çok güzel olmuş tbrk

 225. ömer tarafından Ara 28, 2008 tarihinde yapılmış

  çook saçma ve inanç dışı

 226. semanur tarafından Ara 28, 2008 tarihinde yapılmış

  bnce arkadaşlar bunlar dinimizde yeri ve kayıtla olan yani kuranı kerim gibi yerler de yeri ve önemi yoktur. yalnız bunlara inanlar vardır bence kimseler bunlara inanıp kafa yormasın yoksa deli olur eger ben bu inaça inananıyorum dienden ben şüpelenip deli derim oo insana çünkü benim yerimde olan herkez bu kelimeyi der. oo yüzden bu tür inaçlara asla ve asla inanmayalım!!

 227. ENES GÖKHAN tarafından Ara 28, 2008 tarihinde yapılmış

  bence hiç iyi bir şey değil,performans ödevimi buldun çok teşekkür ederim.

 228. çığlık tarafından Oca 1, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hepsi çok komik saşma olsada okumaq bile eğlenceli:D:D:D

 229. zeynep tarafından Oca 2, 2009 tarihinde yapılmış

  toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar bu sitede var bazıları çok saçma benim ödevim vardı ama ben bu siteden yapmadım başka siteden yaptım…..

  Mesela; nar tanelerini yere dökmek günahtır,nar cennet meyvesidir yazıyor o biraz saçma

 230. cix tarafından Oca 4, 2009 tarihinde yapılmış

  batıl ınanclar sadece beni güldürüyor sacma sapan seyler kimse inanmasın boyle seylere cehaletten baska bısey deıl bunlar=)

 231. anticix tarafından Oca 4, 2009 tarihinde yapılmış

  cixcim bence sen yanlıs dusunuosn gercekten cınler seytanlar war ve bunların hepsının gercek.. benım basıma geldı bı kac olay senın de basına gelırse anlarsın hepsını bnde senn gıbıydım ama deıstım cehalet deıl bunlar ınanmayan arkadasları kınıyorum asıl kendılerı cahıl aksını soyleyen warsa ben burda hazırım

 232. fhao tarafından Oca 6, 2009 tarihinde yapılmış

  çok kötü olmuş

 233. damla tarafından Oca 6, 2009 tarihinde yapılmış

  ya çok şaçma walla ya ödewim olmasa böyle şeylere bakmazdım

 234. BaTuHaN tarafından Oca 7, 2009 tarihinde yapılmış

  cok guzel saolun

 235. BaTuHaN tarafından Oca 7, 2009 tarihinde yapılmış

  bende batıl ınacalara ınamıorum
  o yuzden bende kanıtlama ya calıorum

 236. BaTuHaN tarafından Oca 7, 2009 tarihinde yapılmış

  ben burcu arkadasıma katılıyorum tamamen aynısını sölyuyorum

 237. BaTuHaN tarafından Oca 7, 2009 tarihinde yapılmış

  banada werdi o ödevi yhaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

 238. BaTuHaN tarafından Oca 7, 2009 tarihinde yapılmış

  ödevime yardımcı oldugunn ıcın teşekurler onurrrrrrrrrr

 239. Ay tarafından Oca 8, 2009 tarihinde yapılmış

  :D ne diim
  yha tabiki de bunlar uydurmasyon sıkmasyon seyler ama demkki dooru düzgün laftan anlamayanlar için gerekliymiş ve iyi de bi yöntemmiş ama tabi bu yöntemin uygulanması demek yalan söylemek demek bunlar yalan söylenerek yapılıyor ve bu da ii diil

 240. Ay tarafından Oca 8, 2009 tarihinde yapılmış

  b u arada ödevimi yapmama yardımcı oldu çok evim ben bu yazıyı
  notumun yüksek gelceinden emiinim
  ÇOK . ÇOK . ÇOK . ÇOK . ÇOK . ÇOK . 99999999999 . TEŞEKKÜR EDERİM = sonsuz :D

 241. berat tarafından Oca 11, 2009 tarihinde yapılmış

  bu siteyi kişi sağolsun

 242. tuğba tarafından Oca 11, 2009 tarihinde yapılmış

  arkdaşlar ben bu şeylere inanmıyorum ama bir kaçını okudum biraz korkutucu ben birazcık korktum yani bu gün ewde bile dolaşamam yani =)=) ama bulara inanmak günah bence…

 243. SRERSERİ RAP tarafından Oca 11, 2009 tarihinde yapılmış

  ÖDEVİE ÇOK YARADI TEŞEKKÜR EDERİM FAKAT BÖYLE ŞEYLER SAÇMA CAHİL İNSANLAR İNANSA HADİNESEDE OKUMUŞLARDA İNANIYO

 244. SRERSERİ RAP tarafından Oca 11, 2009 tarihinde yapılmış

  OFFFFF YAAA

 245. tuğrul tarafından Oca 13, 2009 tarihinde yapılmış

  COK YARDMCI OLDU KIZLARA SELAM

 246. roket tarafından Oca 14, 2009 tarihinde yapılmış

  hala inanan var mı bunlara :(

 247. sumeyye tarafından Oca 18, 2009 tarihinde yapılmış

  yha abi acayip saçma şeyler bunlar yha tmm tesadüf olarak karşımıza çıkanlar vardır fln filan ama ne bunlar böle zaten dinimizde yeri olmayan şeyler bunlar :S:S:Sçook saçma

 248. gamzenur tarafından Oca 18, 2009 tarihinde yapılmış

  ARKADAŞLAR YANİ GERÇEKTEN BÖYLE ŞEYLERE İNANMAYIN HEPSİ BİR BATIL İNANÇ.SİZİN GBİ AKLİ DENGESİ YERİNDE OLAN İNSANLAR BÖYLE ŞEYLERE İNANMAYIN LÜTFEN.BAZEN BUNLAR GERÇEKLEŞİYO AMA HEPSİ BİRER TESADÜF.LÜTFEN BÖYLE ŞEYLERE İNANMAYALIM.BUNLARIN HEPSİNE İNANSAK MÜSLÜMAN OLMAMIZIN NE ANLAMI KALIR KENDİNİZE İYİ BAKIN VE BÖYLE ŞEYLERE İNANMAYIN…..

 249. EMRE CR tarafından Oca 19, 2009 tarihinde yapılmış

  BENCEDE BUNLARIN HEPSİ YALAN BAZILARI DOĞRU GELEBİLİR HERKEZE AMA YALAN BENCE YİNEDE HOCALARA SORMAK GEREK ÇÜNKÜ ONLAR DAHA İYİ BİLİRLER .BENCE HOCALARA SORUN .BAZI İNSANLAR SİYAH KEDİ GÖRDÜNMÜYDÜ HEMEN SAÇLARINI YOLMAYA BAŞLARLAR YOK SABAHLARI KARGALAR ÖTERSE DEPREM OLUR BUNLAR YALAN ….

 250. ROZA tarafından Oca 30, 2009 tarihinde yapılmış

  iğrenç :çooooooooooooooook uzun ödevim kısa bir soru bu yazılar neredeyse yeni defterimi bitirecek hıh girdimi iğrenç çok ayıp felan değil gerçek bu tamammı kardeşim daha alasını yazar ama izin vermedim şaka ne sensin salak hıh şaka iğreeeeeeeeeeeeeeeenç
  iiiiiiii
  ğğğğğğğğ
  rrrrrrrr
  eeeeeeee
  çççççççç
  iğrenç yazı
  iğrenç basit
  resim yok bu yüzden
  eh idare etmez desem
  ne rahatlarım bir bilsen
  çook yazık ve çook iğrenç kesem

  salaklar ilk harflare bakın

 251. ROZA tarafından Oca 30, 2009 tarihinde yapılmış

  sakın inanmayın hepsi batıl inanç akıllı ve zeki olmayan biri bile buna inanmaz siz inanırsanız ondan alçak seviyeye düşersiniz ok and your don’t believe ok absurd belief

 252. her tarafından Oca 30, 2009 tarihinde yapılmış

  inanma

 253. Ezgi tarafından Şub 10, 2009 tarihinde yapılmış

  ßunLarın hepsi çok saçma şeyLer hepsinin de biLimseL bir açıkLaması var meseLa gece tırnak kesmek uursuzLuktur derLer bunun tek açıkLaması gece Loş ışıkta tırnak kestiğimisde yere düşerse zor buLunacağı ve biLrsiniz ki tırnak çok iğrendirici bi şeydir…

 254. ece tarafından Şub 12, 2009 tarihinde yapılmış

  buNLARIN HEBSİ SAÇMAA YALN BE İNANMAYINN

 255. yasmin tarafından Şub 16, 2009 tarihinde yapılmış

  bence bunlar tesadüf değil ama bu benim fikrim insanın kaderi kendi eline baglıdır bazı yönlerden ama bence hiç bir batıl inanç dogru değildir bu benim fikrim

 256. keeeevserrr tarafından Şub 17, 2009 tarihinde yapılmış

  bu ne saçmalık hepsi ne manyakça bariz gıcık oldummmmmmmmmmmmmmm.)

 257. büşra tarafından Şub 17, 2009 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar lütfen böyle saçma hurafelere inanmayınız bu siteye girenlerin hepsi kesinlikle bu söylediğimi dikkate alın (devir cehaletten arındırılmış terptemiz bir ülkede yaşıyoruz kuranda yazanlara inanırız şu an şu sitedekiler kuranı kerimimn bizim kitabımız olduğunu unutmayınız onun içinde ne varsa o ancak sizin bu yaptığınız incilde yer alır incilide hristiyoanlar kendileri yaza yaza mahvettiler biz müslümanız arkadaşlar lütfen böyle hurafelere inanmayınız medeniyet devrinde yaşıyoruz 2009′dayız lütfen(:

 258. @EzGi@ tarafından Şub 17, 2009 tarihinde yapılmış

  arkadaslar ya lütfen bunlara inanmayın dinimizde bunlar yok ve en önemlsi tesadüf denilen bişi de yok tesadüf die bişi olduğunu kabul ediyorsanız allah a ortak kosuyosunuz demektir lütfen inanmayıın>>

 259. GÜLŞAH tarafından Şub 21, 2009 tarihinde yapılmış

  yaaaa bunlara inanmayın ya hepsi eski insanlardan uydurulan şeyler yani bence hepsi uydurmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

 260. hasan tarafından Şub 23, 2009 tarihinde yapılmış

  bu site çok güzel

 261. büşra tarafından Mar 1, 2009 tarihinde yapılmış

  süpper
  gerçekten saçmaymış
  nasıl uyduruklar bilemiyorum yani
  yok efendim süpürgeyi kime vurursan tembel olurmuş
  belki doğrudur
  tamam tamam şaka yaptım

 262. esrarda tarafından Mar 3, 2009 tarihinde yapılmış

  arda turan seni seviyommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 263. kader tarafından Mar 12, 2009 tarihinde yapılmış

  mart*03*12*2009 batıl inançlara inanmayın çünkü insanları kötü yola götürür mesela kedi

 264. NİL tarafından Mar 16, 2009 tarihinde yapılmış

  İNANMAK GÜSELDİR AMA BEN BUNLARA UYARSAM İKİ GÜNDÜR TIMARHANELİK OLURUM HERHAL :D:D

 265. özge tarafından Mar 24, 2009 tarihinde yapılmış

  saçma… ama inanıyorlar

 266. ezgi tarafından Mar 26, 2009 tarihinde yapılmış

  amma kısaymış ama ha çok çabuk bitti

 267. ateştuğlalı tarafından Mar 30, 2009 tarihinde yapılmış

  bazıları yalan bazıları doğru bazende çok sallıyorlar heeeeee şu arada turgay mıdır nedir kardeşimli falan konuşmasın azını yüzünü dahatırım

 268. melis tarafından Mar 30, 2009 tarihinde yapılmış

  hepsi saçmalık ama bazıları gerçekten dogru mesela ölünün evinde 3 gün ışık yanmalı bazıları dogru ama saçmaa xD

 269. fatmanur tarafından Mar 31, 2009 tarihinde yapılmış

  bence baltın inaçlar cok sacma bişe bunlara kım ına nırkı bazı ınsanlar bunlara oyle bı kendılerının ınandırlarmışlar daha vaz gecemıyorlar bizde bizamanlar da yapiyorduk kımse ınkar etmesın

 270. bence gereksiz tarafından Nis 7, 2009 tarihinde yapılmış

  bence de hepsi saçma şeyler. insanların din bilgileri açısından eksik kalmaları onları bu tür şeyleri yaratmaya yöneltiyor. Bu yüzden bence daha fazla din eğitimi verilmeli derim ben…

 271. dilara tarafından Nis 9, 2009 tarihinde yapılmış

  düşünmek güzeldir ama batıl inançlara inanmak bence çok ta iyi değildir

 272. arda tarafından Nis 11, 2009 tarihinde yapılmış

  Bunlara kim inanır ki :)

 273. selin tarafından Nis 16, 2009 tarihinde yapılmış

  ay sakın inanmayın bunlara bunlar tam bir yalan ama şöle rivayetlerde var.eskiden göğün kapıları açıkmış ve şeytan o kapıdan girip bütün bilgilere vara biliyormuş.ve bu aldığı bilgileri falcılara götürüyormuş.ama nekadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemem.eğer bunların hepsi doğru olsaydı dünyanın hali ne olurdu oda malummmmmmmmmmm

 274. meloş tarafından Nis 16, 2009 tarihinde yapılmış

  bazıları gerçek oluyo ama yalan olanlarda içinde var ama ödevim için gerekli yazanın ellerine sağlıkj

 275. sedanur tarafından Nis 18, 2009 tarihinde yapılmış

  ya bunları kim yazdı böyle yok şu olurmuş yok bu olurmuş eskilerden çocukları korkutmak için söylenen şeyler bunlar sizde salak gibi yazmışınız günah bea abicim

 276. emirhan tarafından Nis 27, 2009 tarihinde yapılmış

  BUNLAR ÇOK SAÇMA ŞEYLER BENCE MÜSLÜMAN OLANLAR BUNLARA İNANMAMALI

 277. ibrahim tarafından Nis 29, 2009 tarihinde yapılmış

  hurafelere inanmam.

 278. emine akay tarafından May 21, 2009 tarihinde yapılmış

  bence kimse batıl inançlara inanmasın insanları dinden bile çıkarır bu batıl inançlar
  bence çok saçma

 279. görkem tarafından Haz 1, 2009 tarihinde yapılmış

  ben ımam hatıpli bır oğrenci olarak batıl inanclari kınıyorum hayatım da boyle sacma şeyy gormediim ama yalaln olmasın ınsanlık hali işte bazılarına ınanıyoo ınsann:):):)buna bende gırıyorumm neyse hadi herkez allaha emanet olsunnnn:9

 280. görkem tarafından Haz 1, 2009 tarihinde yapılmış

  vayyy vayy vayy yazık bızeee millettt sakın ınannayınnnn ha bu hurafelere:)….

  busracımm senın yazdığın çokkk hosumaa gıttı aynen katılıyorumm sanaaa……….

 281. ensar tarafından Haz 6, 2009 tarihinde yapılmış

  bencede saçma ama inanıyorlar kahraman maraşınkileri yazsanız ödevim oydu işime yaramadı

 282. gesö tarafından Ağu 12, 2009 tarihinde yapılmış

  bence çoğu çok saçma olmuş hiçte inandırıcı değil.ama bazılarına ben bile inandım doğrusu….

 283. ecegülşah tarafından Ağu 12, 2009 tarihinde yapılmış

  valla bazıları bizim buralarda da söyleniyor, bazılarına ben bile inanıyorum.ama çoğuu çokk saçççmaa geliyorr kulağaa…!!!!!

 284. hazal tarafından Eyl 13, 2009 tarihinde yapılmış

  neden batıl inanlar dıyorlar

 285. cin tarafından Eyl 28, 2009 tarihinde yapılmış

  cinler alemi sizleri bekliyor asla hiçbir şey yalan digildir korkmayın dabbe lu alemun

 286. ilayda tarafından Eyl 28, 2009 tarihinde yapılmış

  doğru olmaya bilir ama allah hiçbirşeyi yalan yaratmamıştır ama adı üstünde batıl inanç arkadaşlar hepinize hayırlı günler allah iyiliğinizi versşin diyorum by

 287. ! Fero ! tarafından Eyl 30, 2009 tarihinde yapılmış

  bu nasıl site lannn girmeyinn hepp yalan dolannn bizleri kandırıyooo veee kendileriii uydur muşşş:(((

 288. gökhan tarafından Eki 2, 2009 tarihinde yapılmış

  çok teşekürler benim batıl inançlarla ilgili ödevim vardı..

 289. Büşra tarafından Eki 3, 2009 tarihinde yapılmış

  ßazıları inanabilecek şeyler veya tesadüfe denk geliyor. Mesela benim sağ elim kaşınınca ertesi günü küçükte olsa para alıyorum.

  Ama diğerleri çok saçma. (ßence)

 290. özge tarafından Eki 4, 2009 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar böyle şeylere innanmayın gerçekten mantığınıza uyanlar varsa onlara inanın şahsen ben bazılarına inanıyorum ama mantığa uyanlara

 291. ali tarafından Eki 4, 2009 tarihinde yapılmış

  küboş muğlalı tosun küboş sen min kısss

 292. pelin tarafından Eki 5, 2009 tarihinde yapılmış

  pelin26es26@hotmail.com adı üzerinde batıl inanç inanmıyorum çoksaçma birisine makaz verince kavga çıksaydı şuan kırtasiyeciler makaz satıyor her sattıkları kişiylemi kavgaedicek inanmayın şu batıl inançlara

 293. evrim akin tarafından Eki 5, 2009 tarihinde yapılmış

  ben inanmiyorum sacma bence ama nerse

 294. saçma tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  ya bence de sacma ama ödev olduğu için bakıom 7. sınıf engliş horoscopes

 295. saçma tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  yha bence de saçma daaaaaaaa ödev die yapıom

 296. sevdaaaaa tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  bence bunların hepsi doğru ama eskilerden kalan eserlerdir

 297. hazal tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  saçma şeyler

 298. gizem tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  BeNcE hEpSi SaÇmAlIk

 299. ebru tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  hepside yalan ve saçma zaten derslerde görüyoruz..

 300. gülçin tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hepsi yalan palavra bunlar gerçek olsaydı oooooo dini kitaplardan başkası yalan herkez birşey söylüyor.

 301. Ceren Doğan tarafından Eki 6, 2009 tarihinde yapılmış

  batıl inançlar konusu tartışmaya açık bir konudur bence.Sonuçta eski zamanlara dayalı bir gerekçesi var ama ben bazıları hariç inanmamaya gayret ediyorum

 302. mine tarafından Eki 9, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hepsi çok saçma eşikliğe oturunca birşey oluyo ama bekar kalma bence çok saç ma tabi hepsi saçma adı üstünde batıl inanç bence kimse inanmasın ancak salaklar buna inanır kimse inanmadığına göre yine salak yok armızda hoşçakalın kib.

  mine

 303. SEÇİL tarafından Eki 9, 2009 tarihinde yapılmış

  ARKADAŞLAR BU SİTEYE DERSİM OLMASA ZATEN GİRMEZDİM AMA MECBUR OLDUĞUMDAN DOLAYI OKUMAK VE BUNLARA YORUM YAPMAK ZORUNDA KALDIM BÖYLE GERÇEK OLMAYAN İNANÇLARA İNANLAR AHİRETTE NASIL HESAP VERİRLER BİLMEM SADECE BUNLARA İNANLAR DEĞİL BUNLARI KONUŞANLAR ve İNANIŞLAR HAKKINDA YORUM YAPANLARDA GÜNAHA GİRER. AYRICA NAZAR BONCUĞU MESELESİ VAR NAZAR BONCUĞUNU BENDE SEVER VE TAKARIM AMA SADECE SÜS OLARAK BENİ O DEĞERSİZ BONCUK KORUYAMAZ BENİ KORUYACAK BİR VARLIK VARSA O DA TEK OLAN RABBİMDİR BUNLARA İNANLARI KINIYORUM VE ONLARA BİR SORUM VAR ”SİZLER NASIL YAŞIYOSUNUZ” YANİ NE YAPARSANIZ BİR ŞEY OLUYOR BÖYLE YAŞANMAZ RESMEN KENDİNİZE ZULUM EDİYORSUNUZ KURANI KERİMDE BATIL İNANÇLAR HAKKINDA SADECE İNANMAMIZ GEREKTİĞİ YAZIYOR LÜTFEN BÖYLE GEREKSİZ ŞEYLER İÇİN YORUM YAPMAYALIM ŞİMDİ DÜŞÜNECEKSİNİZ SEN NEDEN GİRDİN O ZAMAN DİYE DEDİM YAA BU SİTEYE GİRMEK ZORUNDAYDIM DAHA SONRA YORUMLAR DİKKATİMİ ÇEKTİ OKUDUM VE BENDE SİZLERE FİKRİMİ SUNAYIM DEDİM HEPİNİZE HAYIRLI VE BATILSIZ İNANÇLAR VE ÖMÜRLER DİLERİM

 304. Berk tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  İnananlar var dimi bunlara ne saçma yha. Hiç birinin dinimizde yeri yok

 305. buse tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hepsi doğru CİNLER sizi öldürüp KANINIZI içecek

 306. baş harfi ş tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  götlerinden uydurmuş uydurmuş yazmışlar bizim saf türk milletide ota boka inanıyo zaten :d

 307. baş harfi ş tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  bu siteyi hazırlayanın allah bin cızırtısını versin

 308. baş harfi ş tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  ya sıkıldıkta buna sarıyoz sıkıntıdan yazıp yazıp yolluyoz eğleniyoz işte:ddd

 309. melis tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  Benimle çıkacak bir yakışıklı ARIYORUM

 310. QzaN tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  BUNLARIN BAZILARI GERÇEK OLABİLİR AMA BU TÜR ŞEYLERE İNANANLARA BEN MÜSLÜMAN DEMEM BUNU SÖLİYİM.SİTEYİ YAPAN KİŞİ BUNLARA İNANIYORSA O KİŞİYE GEVUR DERİM.AHLAKSIZ DERİM.BENDEN BU KADAR HERKESE TAVSİYEM BU TÜR SALAKÇA SEYLERE SAKIN İNANMAYIINN!…

 311. QzaN tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  BUNLARIN BAZILARI GERÇEK OLABİLİR AMA BU TÜR ŞEYLERE İNANANLARA BEN MÜSLÜMAN DEMEM BUNU SÖLİYİM.SİTEYİ YAPAN KİŞİ BUNLARA İNANIYORSA O KİŞİYE GEVUR DERİM.AHLAKSIZ DERİM.BENDEN BU KADAR HERKESE TAVSİYEM BU TÜR SALAKÇA SEYLERE SAKIN İNANMAYIINN!…

 312. Alperen tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  Ben bunların hiç birine inanmıyorum inananlara tavsiye etmem!?=)(/&%+^^”!!

 313. Alperen tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  !ßüşra!arkadaşımlaada aynı fikirdeyim tavsiye etmem!

 314. sinem tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  SİZ YLNZCA KURAN-I KERİM e,Allah’a ve hz.Muhammede inanmalısınız

 315. maraz tarafından Eki 12, 2009 tarihinde yapılmış

  çok teşekkür ederim din ödevimi yapabildim

 316. cansu tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  yha bunlar çok saçma bu devirde böle şeyler mi kalmış bazıları tesadüfe geliyo hadi neyse mesela her ayın 13 ünde insanlar sokaga pek çıkmazmış saçmalık yha mesela herkes benim doğum günüme gelmek için sokaga dökülüyor (bu arada ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkürler)

 317. firdevs tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  hepsi saçma böyle birşey olduğuna hiç am hiç inanmıyorum saten inananda salak demktir sanki din kültürü dersinde öğrenmediler

 318. hgsaq tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  bazı şeyler tesadüf olabilir ama inanmayın

 319. merve tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  bazı kelimeler ve cümleler aynı olyo bence saçma olmuş…

 320. bersu tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  YAHU BUNLAR GERÇEK OLSAYDI SAÇMA OLURDU.YANİ MESELA ÇOK AYVA OLURSA KIŞ ÇOK SOĞUK GEÇER.PEH PEH PEHHHHH!DİYELİM Kİ BU SENE ÇOK AYVA OLDU.AMA KIŞIN KAR BİLE YAĞMADI E NOLACAK?İNSAN NE DİECEK.?AAA ÇOK ACAYİP KIŞ ÇOK SOĞUK GEÇMİYOR.DERLER.BUNUN GİBİ BİR SÜRÜ ÖRNEK VAR.BU SAD”ECE BİBİ.İNANANLAR, BUNLAR GERÇEK DEĞİL…

 321. bersu tarafından Eki 13, 2009 tarihinde yapılmış

  SADECE BİRİYDİ.

 322. civan kadir tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  bu batıl inançları okurken gülesim geliyor & bunlara hiç inanmıyorum inanan bence kafayı yemiş olabilir desem olmaz yemiştir kesin!!!!!!!!!!!!!!!

 323. civan kadir tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  inanmayınnnnnnnnnnnnnnnn

 324. ADSIZ PAİNT tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  İNANMAYINNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!

 325. sanane tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  bu kadar yorum yazcak ne var bu sitede

 326. deren tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  bu ne ya istediim bilgiler yok burda nasıl sitedir bu /: =(

 327. deren tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  ekleyinn drn.97.drnqhotmail.com

 328. melek tarafından Eki 14, 2009 tarihinde yapılmış

  BENCE DE İNANMAYIN ÇÜNKÜ HEPSİ YALAN İNSAN TARAFINDAN UYDURULMUŞTURRRRRRRRRRR

 329. ela tarafından Eki 15, 2009 tarihinde yapılmış

  BATIL İNANÇ CA İNAN İNLARDAN TAHTA EKSİK OLDUĞU BELİRTİR HİÇBİR İNSAN BATILA İNANIRMI ARKADAŞLAR ARANIZ BATIL İNANCA İNAN VARMI??

  BEN İNSANDA DİN KALMADI DİNİMİZ (MÜSLÜMANIZ) İSLAMDIR ARKADAŞLAR LÜTFEN BİZE BATIRMTIRMAYIN AMERKA İNANIYORSA BİZ NİYE İNANNALIM SÖZÜMÜN ARKASINDAN DURAN İNSAN GERCEKTEN MÜSLÜMANDIR

 330. buse tarafından Eki 16, 2009 tarihinde yapılmış

  lütfen bu batıl inançlara sakın ama sakın inanmayınız:)

 331. DADA tarafından Eki 18, 2009 tarihinde yapılmış

  herkese merhaba

 332. pembe meleq tarafından Eki 19, 2009 tarihinde yapılmış

  chocq saçma yhaaaaaa ala alaa:)

 333. büşra tarafından Eki 20, 2009 tarihinde yapılmış

  çoooook saçma bence niye nanıyorlar
  anlamıyorlar günah

 334. dilan temel tarafından Eki 21, 2009 tarihinde yapılmış

  ben bunların hepsine inanıyorum.hepsi birer gerçek

 335. fatma tarafından Eki 21, 2009 tarihinde yapılmış

  bencede hepsi yalan batıl inaç vardır diyenyenler müslüman değildir. yok diyenler müslümandır.arkadaşlar buna hiç inanmayı çünkü;böyle birşey yoktur.

 336. mehmet tarafından Eki 21, 2009 tarihinde yapılmış

  çok güsel

 337. mehmet tarafından Eki 21, 2009 tarihinde yapılmış

  çok manyak

 338. büşra tarafından Eki 21, 2009 tarihinde yapılmış

  bu kadar saçma şey görmedimmmm onlar ne öylee beeeeeee

 339. muhammed akif altun tarafından Eki 22, 2009 tarihinde yapılmış

  çoksaçma len be arkadaşlar

 340. Talha Enes tarafından Eki 22, 2009 tarihinde yapılmış

  iğreençççç.çok saçma bişeey

 341. sefa tarafından Eki 22, 2009 tarihinde yapılmış

  bazıları saçma mesela ben arkadaşıma hoşçakal dedim köprüde ölemdi makas verdm kavqa eddik ama diğer günler etmedik barıştık hemen mesela bir evde habire ağlıorsa ne ölüm getirecekmiş hehh şaçmalıq yha

 342. sinem tarafından Eki 23, 2009 tarihinde yapılmış

  bunlara inanmak günahtır ben inanmıyorum zaten hiçbiri akla mantığa uymuyor

 343. hilal kaymaz tarafından Eki 25, 2009 tarihinde yapılmış

  yaaaaa coook uzun hem ben arkadaşlara katılıyorum inananlar a salak mısınız diyorum :D:D:D:D:D.D:D:D:D.:D:

 344. ebru tarafından Eki 26, 2009 tarihinde yapılmış

  ben çok saçma birşey çünkü renk önemli değil bazı insanlarında rengi siyah olabiliyor ALAH’IN yarattığı canlı

 345. oğuzhan tarafından Kas 5, 2009 tarihinde yapılmış

  http://akdenizciyiz.blogspot.com/ bencede saçma ama yapyıorlar ne yapalım çıkmış bikere saf gibi inanıyoruz…

 346. hazaL tarafından Kas 12, 2009 tarihinde yapılmış

  bence çok saçma şeyler ayrıca bunları inanmyalım günah :)) böle saçma şeylere inanacaksanız nie allaha inannıorsunuz ozaman?

 347. canan tarafından Kas 12, 2009 tarihinde yapılmış

  hepsi yalan hepsi salak hurufelerin uydurması
  hepsinden igrebiyorum yeter bu dünya onlaramı kaldı offffffffffffffffffff

 348. MEHMET tarafından Kas 16, 2009 tarihinde yapılmış

  BENCE BATIL İNANÇ DİE BİŞİ YOK UYDURMAYIN ARKADAŞLAR.

 349. qazz tarafından Kas 17, 2009 tarihinde yapılmış

  çok saçma…

 350. kerem tarafından Kas 18, 2009 tarihinde yapılmış

  size ne akılsızlar siz kendi işinize bakın kamiller hahahaahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahaha

 351. yaren tarafından Kas 21, 2009 tarihinde yapılmış

  hepsı sacmalık yha ne alakası……var bunlarla ….. yazık yha ınannalara fılan…:)

 352. nazan teker tarafından Kas 24, 2009 tarihinde yapılmış

  a.q bu ne biçim batıl inçlar %95i yalan walla

 353. utku tarafından Kas 25, 2009 tarihinde yapılmış

  ha siktir lann öyle sacma sey mi olur

 354. yasemin tarafından Ara 1, 2009 tarihinde yapılmış

  bence çok saçma batıl inanç demek zaten gereksiz yalan yani boş inanç demek falcılar büyücüler kendi kafalarından uydurup uydurup konuşuyolar onlar sadece kendilerini kandırıyolar herkezde inanıyo. günümüzde batıl inançlara herkez inanmaya başladı…misal merdivenin altından geçinde şanssız oluyomuz halbuki merdiveni dayamadan altından geçersen düşer ve bunada şanssız deniyomuş merdiveni çıkıcağın yere montalasan istediğin kadar altından geç hiç birşiy olmaz…

 355. ada tarafından Ara 1, 2009 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar lütfen ya hiçmi aklınız yok bazıları doğru ama çoğu saçmaymış olurmu öyle şey tesadüfen bunlardan biri gerçek oldu diye doğru diyemezsiniz bu batıl inançlara inanmak insanı dinden çıkarıyor bunu allınızda tutun ve biraz mantıklı düşünün BUNLARIN HEPSİ YALAN

 356. sevcan tarafından Ara 2, 2009 tarihinde yapılmış

  çoooooooooooooooooooooooooooooooooook saçççççççççççççççççççççççmaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..

 357. captain57 tarafından Ara 2, 2009 tarihinde yapılmış

  sağol kardeş sayende 100 aldım :)

 358. Murat tarafından Ara 3, 2009 tarihinde yapılmış

  hepsi yalan yha öle bişi olmaz hepsi batıl inanç eski insanlardan kalan bişi bu şeyler yeni çağdayız uyanın yhaaaaaaaaaaaaaaaaa

 359. Murat tarafından Ara 3, 2009 tarihinde yapılmış

  O eski toprak dedqimiz bu insanlardan çıkıyor böle şeyler:D

 360. Murat tarafından Ara 3, 2009 tarihinde yapılmış

  ben öle şeylre inanmamm

  Bişi sorcam yhaa nazar diye bişi war mı yawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 361. Murat tarafından Ara 3, 2009 tarihinde yapılmış

  Çokta tınnnnn

 362. eda tarafından Ara 12, 2009 tarihinde yapılmış

  iğrenç hep bunları koyuyorsunuz

 363. hamza tarafından Ara 14, 2009 tarihinde yapılmış

  heeeeeeeeeeee tabi bende salaktımda buları yuttum hatta domuzlarda uçabiliyo

 364. ismi lazım degil tarafından Ara 14, 2009 tarihinde yapılmış

  cok sacma insanlar götlerinden uyduruyo sonra yayıyo gerizekelı olanlarda inanıyo bu siteye ödevim olmasa yanından gecmemlan

 365. çeçen tarafından Ara 15, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hepsi saçma ama insanlar cahil kaldıkları için böyle şeylere inanıyorlar

 366. çeçen tarafından Ara 15, 2009 tarihinde yapılmış

  böyle bir site hazırladığınız için teşekkürler

 367. alien tarafından Ara 17, 2009 tarihinde yapılmış

  Utanmadan ben de inanıyorum diyor,salak herif!

 368. pıtırcık tarafından Ara 17, 2009 tarihinde yapılmış

  oha yhaw çok fazla şey var hepsi de saçma ama 7. sınıf din kültürü performans ödevi

 369. betül beyza tarafından Ara 18, 2009 tarihinde yapılmış

  bende arkadaşlar gibi batıl inançları saçma buluyorum.Ödev olmasaydı okumazdım hatta bu siteleri aramazdım bile

 370. betül beyza tarafından Ara 18, 2009 tarihinde yapılmış

  en saçmasıda hamile kadınla ilgili olan

 371. melisa tarafından Ara 19, 2009 tarihinde yapılmış

  yahu arkadaşlar bazıları gerçektir diyorsunuz mesala gelin ayakkabısına kimin ismi yazılırsa evlenir o kişi yazılmazsa evlenmezmi her şey olabilir mesala baykuş ötmediyse o evde ölmüyücezmi mesela kara kedi gördüysek yazılıdan düşük aldık şimdi bbu kara kedinin suçumu doğru diyosunuz batıl inançlar gündelik hayatımızda olabilecek şeyleri söylüyo batıl inançta olmazsa sanki hiç olmuyuv-cakmış gibi söylüyosunuz bana katılanlar varsa bildirsin

 372. ibrahim tarafından Ara 19, 2009 tarihinde yapılmış

  batıl inaçlara inanamıyorum

 373. :):):):) tarafından Ara 21, 2009 tarihinde yapılmış

  :) bu ne lllaa :S demeyin buhnların hepsi dongru bakın bu gün yani bu ay içarisinde bu siteyi yapnların birisi ölecek nden biliyormsun atkadaşlar

  (Bunu yazana kadar anam agladı) zuhahaha :)=)8) :D

 374. memhet tarafından Ara 21, 2009 tarihinde yapılmış

  metin2 oynuyan var mı??? :) alestaya gelin kasım bak

  isim:costantiinee
  ID:darknıgt89
  şifre:******
  :)

 375. gözde tarafından Ara 21, 2009 tarihinde yapılmış

  çok saçma lan böle saçma şeyleri nerden buluyorsunuz kii…:S

 376. furkan tarafından Ara 21, 2009 tarihinde yapılmış

  benim ödevim vaRdı o yözden girdim siteye 7/D merkez adam olsun herkes

 377. merve tarafından Ara 22, 2009 tarihinde yapılmış

  çok saçma olmuş

 378. serpil tarafından Ara 22, 2009 tarihinde yapılmış

  bence bu batıl inaçlarn hepsi yalan inananlara yazıklar diyiyorum … dinimizde yerleri yok

 379. serpil tarafından Ara 22, 2009 tarihinde yapılmış

  dinimizde batıl inaşların yeri yok yanlış anlamayın

 380. ege tarafından Ara 24, 2009 tarihinde yapılmış

  Çok saçma bence aptalca kim inanır yani

 381. ayşenur tarafından Ara 25, 2009 tarihinde yapılmış

  aysenur_05_70@hotmail.com msnmi alabilirsiniz

 382. melek tarafından Ara 26, 2009 tarihinde yapılmış

  gerçekten çok saçma batıl inanç ama ödevime yaradı…:D

 383. hüsamettin tarafından Ara 27, 2009 tarihinde yapılmış

  yaw hepsi yalan dinimizde batıl inançlara inanılması yasak dinimiz bilime dayalı bi din böle saşma seylerle aklınızı bulandırmaın hiçbiri de olmaz eğer olursa karambole olur yani onlar saten olucaktır batıl inanç olsa da olmasada

 384. ÖzGüR tarafından Ara 29, 2009 tarihinde yapılmış

  bu sayade ödevden yırtık

 385. stacy tarafından Oca 3, 2010 tarihinde yapılmış

  bence bürasi guzel ben yabanciyim ingiltereden katiliyorim…
  ,

 386. ahmet tarafından Oca 6, 2010 tarihinde yapılmış

  benim çok işime yara dı ben bunlara inanmam sonunda hepsi batılinanç(HURAFE) ben inan mam

 387. tuba tarafından Oca 6, 2010 tarihinde yapılmış

  hepiniz yalan söylüyorsunuz batıl inanca inmyrm diyosunuz ama inaniyorsunuz örn nazar boncuğuna inanmıyormusunuz YALANCILARRRRRRRRRRR

 388. AYVALIKLI tarafından Oca 7, 2010 tarihinde yapılmış

  melis e katılıyorm yni bnu yzn arkadaşa
  yahu arkadaşlar bazıları gerçektir diyorsunuz mesala gelin ayakkabısına kimin ismi yazılırsa evlenir o kişi yazılmazsa evlenmezmi her şey olabilir mesala baykuş ötmediyse o evde ölmüyücezmi mesela kara kedi gördüysek yazılıdan düşük aldık şimdi bbu kara kedinin suçumu doğru diyosunuz batıl inançlar gündelik hayatımızda olabilecek şeyleri söylüyo batıl inançta olmazsa sanki hiç olmuyuv-cakmış gibi söylüyosunuz…

 389. ela tarafından Şub 8, 2010 tarihinde yapılmış

  ya gerçekten süper olmuş ellerinize sağlık saçma aradığımı bulamadım diyenler saçmalıyolar bence ozaman aradığını bulacağı bir siteye girsin ama gerçekten çok güzel olmuşnellerinize sağlık mişime yaradı

 390. serdarersen tarafından Şub 23, 2010 tarihinde yapılmış

  görüyorumki konuya kimse yabancı değil herkes biliyor butür batıl şeyleri ne hikmetse inananda yok ozaman bunlara inanan kim konuyu bilmeyenlermi inanıyor ben söyliyeyim başta buyazıyı yazan arkadaş hem batıl diyor hemde parantez içinde bende inanıyorum diyor ozaman niye yazıyon buyazıyı sen bu inanışlardan yüzlerce kat daha batıl görünüyon kusura kalma şahsi fikrimi belirttim yinede görülmemiş bir yorum rekoru kırılmış hepşini okumak baya zaman alır ama arkadaşlar sizcede ilk eleştirilecek kişi yazıyı yazan değilmi ne dersiniz

 391. serdarersen tarafından Şub 23, 2010 tarihinde yapılmış

  kardeş emeğine saygım var ama su bende inanıyorum kısmını düzelt inanıyorsanda bunu batıl diye paylaşma çok saçma geldi
  valla

 392. isa tarafından Mar 3, 2010 tarihinde yapılmış

  saçmalar burçlarda saçma türkler inanıyor

 393. Yonca tarafından Mar 21, 2010 tarihinde yapılmış

  Bunlarin bazilari dogru,ama cogu gereksiz yanlis (laf olsun diye yasli anneannelerden ve dedelerden uyudurulmus bisey…) =)

 394. melisa tarafından Nis 1, 2010 tarihinde yapılmış

  yazılanların hepsi saçmalık zatan adı üstüne batıl inanç bazı koca karılar buna inanıp saçma sapan seyler yapılıyor tek kelimeyle saçmalık

 395. dilan tarafından Nis 6, 2010 tarihinde yapılmış

  ne bu şimdiyaaaa epsi yalan

 396. mustafa tarafından May 12, 2010 tarihinde yapılmış

  Yalan Hepsi ama saolun :D

 397. nurcan hatice tarafından May 24, 2010 tarihinde yapılmış

  bence hepsi saçma ama doğrusuda var

 398. zinnube tarafından Haz 6, 2010 tarihinde yapılmış

  ne kadar saçmalık toplumumuz çok cahilll

 399. zinnube tarafından Haz 6, 2010 tarihinde yapılmış

  demekki elimi dsallasam bekar kalcam saçmalığa bak yaaaü,

 400. mine tarafından Eyl 11, 2010 tarihinde yapılmış

  ya evet bunlara inanmayıın çünkü bunlar adı üstünde batıl. batılın anlamını bulun bir yerden.bnce bunlar birini korkutmak amacıyla yapılmış yalanlardır

 401. buse tarafından Eyl 26, 2010 tarihinde yapılmış

  gerçekden bunlara inananlar kafayı yemiş olmalı arkadaşlar adı üstüne batıl hem kurandada böle bise geçmiyo

 402. alperenoz.-.99 tarafından Eyl 28, 2010 tarihinde yapılmış

  harbiden saçma mesela çayı yarım ırakmak insanı dul bırakırmış mış… ne biçim ödevse :SS

 403. senanur tarafından Eki 1, 2010 tarihinde yapılmış

  bncede çok saçma şeyler var :S xd

 404. ceren tarafından Eki 2, 2010 tarihinde yapılmış

  çokk saçma

 405. memooo tarafından Eki 4, 2010 tarihinde yapılmış

  Evde 3 kez baykuş ötünce biri ölüomuş -_- siz onu külahıma anlatın Dayımların bahçesinde baykuşlar akşamdan sabaha kadar ötüolar demekki ben zombimiyim? xD

 406. melis tarafından Eki 7, 2010 tarihinde yapılmış

  ödevim için girdım ama bence aralarından bazıları doğru ama çoğu yalan ve son derece saçma

 407. mehmet ali tarafından Eki 7, 2010 tarihinde yapılmış

  haşa allha inanıyorum ama bu hurafelere inanmıyom kuranda yazandan başkasına inanmam

 408. lokman tarafından Eki 11, 2010 tarihinde yapılmış

  çokk komikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 409. lokman tarafından Eki 11, 2010 tarihinde yapılmış

  batılın anlamı Allah (c.c)’lünün buyurmadığı inançlardır

 410. sevkiye tarafından Eki 13, 2010 tarihinde yapılmış

  böle şeylere inanlara gıcık kapıyorum nasıl inanıyonuz bunlara

 411. özge tarafından Eki 14, 2010 tarihinde yapılmış

  bence adı üstünde batıl inançlar yani insanların kandığı şeyler

 412. elifff tarafından Eki 14, 2010 tarihinde yapılmış

  ilk başta okurken korkmuştum ama bncede hepsi saçmalıkk dediğiniz gibii

 413. metin 2 tarafından Eki 15, 2010 tarihinde yapılmış

  biraz kısayasanıza

 414. l tarafından Eki 17, 2010 tarihinde yapılmış

  çok yalan kim yazdı bunları :[

 415. tuğçe tarafından Eki 17, 2010 tarihinde yapılmış

  bence hepsi çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook saçma bunlara inananlar çok salaktır.

 416. elif tarafından Eki 19, 2010 tarihinde yapılmış

  BENCE YARISI DOĞRU YARISI YALANNNN AMA ŞU VARKİ GECE KARA KEDİ GÖRMEK KAZA GETİRİR BENİM ARKADAŞIM GECE KARA KEDİ GÖRMÜŞ VE KAZA YAPMIŞ VE ANNEM BİYARA BIÇAĞI DİKLEMESİNE KOYMUŞ VE OGÜN İÇİNDE KAVGALAR VE KARGAŞALAR YAŞANMIŞ İNANMAYAN İNANMASIN TAMAMMMI AKLINIZ DA OLSUN UYARALIMDAA!!!!!!!!!!!!

 417. salakk tarafından Eki 21, 2010 tarihinde yapılmış

  bencede çokkk saçma şeylerr.
  bunlara çoğu insan inanıyoorrr….

 418. arshavın tarafından Eki 24, 2010 tarihinde yapılmış

  bence bunlar çok saçma inanmak DAHA SAÇMA!!!!!!!!!!

 419. beyza dane tarafından Eki 25, 2010 tarihinde yapılmış

  batıl inançlar diye birşey yoktur insanların kendi uydurmalarıdır .

 420. yusuf tarafından Eki 26, 2010 tarihinde yapılmış

  bence herkes insan olmalı demi kankalar

 421. memo tarafından Kas 3, 2010 tarihinde yapılmış

  bence bunların hepsi çoq saçma yha ….

 422. MeMoLiii.. tarafından Kas 4, 2010 tarihinde yapılmış

  teşekkürler din ödevi içn işime yaradı çok saolun

 423. zehra tarafından Kas 6, 2010 tarihinde yapılmış

  acayyip saçma salakça şu batıl inançlar ama bazılarına benimde inandığım oldu mesela kara kedi görünce hemen saçını çekmezse saçın kel kalabilio sonracığıma merdiveni altından geçersen kötü şans getirir ve son olarak gece sakız çiğnersen bir ölünün etini çiğnemiş olurorsun:)xd .d

 424. Fantoİlker tarafından Kas 18, 2010 tarihinde yapılmış

  Bi ateist için ayrı saçma şeyler bunlar . Allah’a bile inanmayan bunlara nasıl inanabilir :D ? Hepsini gülerek okudum ve hepsi çok komikti xD .

 425. ayça tarafından Kas 20, 2010 tarihinde yapılmış

  ********BENCE COK SACMA********

 426. ayça tarafından Kas 20, 2010 tarihinde yapılmış

  ***HHHH BİDE TESEKURLER******
  ***ÖDEVDE YIRTTIK*******

 427. semih tarafından Kas 21, 2010 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar bunlar kuranda bile yazar hepsi YALANNNNN.bunlara inanan gavurdur XD

 428. buse tarafından Kas 22, 2010 tarihinde yapılmış

  çok karışık ve çok az batıl inançlar var o yüzden biraz daha fazla olması lazım

 429. BaTıLL iNaNÇç hehe? tarafından Kas 22, 2010 tarihinde yapılmış

  TaBikiSe hepSiNe inanDığıMm sayıLamz ama bazıLarıNa İnanıoRumm sonuçTa batıl iNaNç hehehe :)ödewim için SüpeRr oldu 95 a:LDımm gerçektede çaLışkaNıımdIrr ama buda süPerRrrD!!,ii

 430. OucN tarafından Kas 22, 2010 tarihinde yapılmış

  dinci performans ödevi verdi en üstteki açıklamayı yazmasam olur dmi :D

 431. halimera tarafından Kas 23, 2010 tarihinde yapılmış

  hwpsi yalnnnnnnnnnnnnn

 432. halimera tarafından Kas 23, 2010 tarihinde yapılmış

  bazıları doğru

 433. caze tarafından Kas 23, 2010 tarihinde yapılmış

  yaaaaa bazılarınız diosunuz yalan ama bazen gerçek oluyor die öğretmenimiz bize bir şeye çok inanırsanız o şeyin gerçekte olabileceğini düşünürsünüz yani o öle olmuş gibi olur.sizin gibi saflarda buna hemen inanıyorsunuz

 434. irem tarafından Kas 27, 2010 tarihinde yapılmış

  1.hepsi yalannnnnnn

  2.istediğimi bulamadım ben kaderle ilgili istiyorum sen ne yazmişsin

 435. gınkn tarafından Ara 3, 2010 tarihinde yapılmış

  saçma

 436. Burak tarafından Ara 5, 2010 tarihinde yapılmış

  Bunlar adı üstünde batıl inanç.Batıl kelimesi kökten yanlış olan şeylere denir.Ayrıca bunların çoğu Hristiyanlardan bulaşmış şeyler Hristiyanmış gibi niye bazılarınız doğru diyor bunlara.

 437. sanane tarafından Ara 9, 2010 tarihinde yapılmış

  yaaaaa öylemi hepiniz yalan söyleyip geçiyorsunuz ve buna eminim ki siz bunların hepsini de gerçekeştiriyorsunuz…

 438. hebülübüleh tarafından Ara 12, 2010 tarihinde yapılmış

  hepsi yanlış hepsi yalan(gerçekleşenlerse sadece bir istisna)

 439. BabaOkan tarafından Ara 16, 2010 tarihinde yapılmış

  :D :D :) <3 <3
  Sqol.. :(

 440. sedef tarafından Ara 17, 2010 tarihinde yapılmış

  bence çooooooook saçma, ama olsun ödevimde daha iyi oldu hemde sınavdada kopya çektim valla ayıp olcak ama 100 aldım

 441. alli tarafından Ara 17, 2010 tarihinde yapılmış

  heyyy küfür yok burda

 442. ahu tarafından Ara 17, 2010 tarihinde yapılmış

  lan gerçekte yalan ama olsun sınavdada bunlar alıpkagıda yazdım 100 aldım neyse ezikler güle güle

 443. özlem bayrak tarafından Ara 19, 2010 tarihinde yapılmış

  siz ne kadar yalancısınız ya hem cok sacma diosunuz hemde bunları uyguluyosunuz salak gby önce bi kendinize bakında sonra baskalarına laf edip konusun geri zekalılar

 444. wilma elle tarafından Ara 19, 2010 tarihinde yapılmış

  valllahi süper bir site cok yardımcı oldu performasıma hayatımda en cok işime yarayan sitedir herhalde e bunlardaki batıl inançlar cok sacma ama bazılarını bende uyguluyorum eee büyüklerimizden gördük nasıl olsa ama bence cok sacma

 445. elif tarafından Ara 21, 2010 tarihinde yapılmış

  bence bu batıl inançlar her zaman ki gibi çokk saçççmmmmaaaaa bu batıl inançları nasıl durduracağız? kim durduracak? biri bunu durdursun!!!!

 446. mElİkE tarafından Ara 22, 2010 tarihinde yapılmış

  bence çok saçma adı üstünde batıl ininç dinimizde yeri yok.ben çok saçma buldum hepsini. yalan yanlış uysurulmuş dogrusu.we ben böyle şeylere hiç bir zaman inanmam neymiş kara kedi görünce ugursuzluk getirirmiş vırt ta zırttt işte
  yasal utarıııı:hiç kimse inanmasın lütfen
  ben diyorumm

 447. HaNiFe tarafından Ara 22, 2010 tarihinde yapılmış

  yasal uyarı:lütfen böyle şaçmalıklara inanmayın

 448. şeyma tarafından Ara 25, 2010 tarihinde yapılmış

  batıl inaçlara bide inıyorlarya harbi salaklar (bende dail)

 449. anıl tarafından Ara 29, 2010 tarihinde yapılmış

  çok teşekkür ederim sayenizd din performans ödevimi hallettim vae ozaN a hiç katılmıom hiçbiri gerçek deil tamami ile uydurma

 450. ceren tarafından Ara 30, 2010 tarihinde yapılmış

  din performansımı yaptım cok teskürlerr cok saolllunn ya cok işime yaradı ya saolun

 451. didem sevecan tarafından Oca 1, 2011 tarihinde yapılmış

  bence hurafelere neden inanıyorlar ki inananlarda zaten bazıları paralarını kaybediyor.ha bu arada ödevime yardım ettiğiniz için tşkr edrim

 452. gamze tarafından Oca 2, 2011 tarihinde yapılmış

  bence batıl inaç diye birşey yoktur bunların hepsi çok saçma

 453. onur tarafından Oca 14, 2011 tarihinde yapılmış

  bence çooooook saçma ama öğretmenimiz bize araştırma ödevi olarak verdi

 454. b=)) tarafından Oca 17, 2011 tarihinde yapılmış

  saçma şeyler bunlar dinimizde yeryok bide gerçekşeşiyo demeyin böyle şeyler olmaz eğer gerçekleşseydi ben şuan bunları yazıo olmazdım yhani:)

 455. KoRSaN tarafından Oca 18, 2011 tarihinde yapılmış

  Arkadaşlar Hepiniz Doğru Söylüyorsunuz.Bazıları Gerçek Oluyor Fakat Ben Bunların Hiç Birine İnanmıyorum Ve Sizde İnanmayın Kendini Salak Zannedenler İnanabilir !!!

 456. lilliput tarafından Şub 14, 2011 tarihinde yapılmış

  yaaaaaaa ben bi ödewim war lütfn bna yardm edn ödewin konusu : ) batıl inançların yanlışlığı ile ilgili bir hikaye
  lütfennnnn ödew yarına gidick :(

 457. Yusuf tarafından Mar 9, 2011 tarihinde yapılmış

  İnsan bu batıl inançlara kesinlikle inanmamalı yoksa bir girdabın içinde boğulup kurtarılmayı beklermiş gibi olur..Allah insana Akıl vermiş.Nazar boncuğu takarsan başına kötülük gelmez.Bir kere insan şunu düşünmeli herşey Allah tan başına iyi bişey gelmesi veya kötü bişey gelmesi hepsi Allah tan..Bilim psikiyatristler ve araştırmıcalar kesin net delil verirse mesala diyelimki Bir su bardağı içimek böbrek taşına iyi geliyor eğer doğruysa sevap işlersin eğer yanlışsa günah işlersin.Yani diyorumki böyle boş inançlara inanıcağımıza dünya meselelerini çözmek de fayda olacaktır.Allah herşeyi insan için yarattı.

 458. kazım sayın tarafından Mar 14, 2011 tarihinde yapılmış

  bunlar çok saçma

 459. ahmet tarafından Mar 14, 2011 tarihinde yapılmış

  insana sonuçlarıda gerekiyor

 460. kazım sayın tarafından Mar 15, 2011 tarihinde yapılmış

  bence çok saçma bunlar

 461. emre tarafından Nis 6, 2011 tarihinde yapılmış

  kim yazdıysa ellerine sağlık ama bunlar çok saçma ama bazıları gerçek oluyor tesadüf oluyor onlarda herhalde

Siz ne diyorsunuz?

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!