Organ Bağışı

Ölürken başkasına hayat verin… 

Organ Bağışı 

Çoğumuzun merak ettiği ancak çok ta yakın duramadığı, gündemde tutulmayan bir konu organ bağışı.. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin ölmeden önce kendi isteği ve şahitler ile bir tıp kurumunun onayıyla veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınlarının onayıyla, organ değişimine ihtiyacı olan bir hastaya organ nakli için gerekli organını organlarını vermesine, bağışlamasına Organ Bağışı diyoruz.

Ülkemizde Organ Nakli

Organ nakli ülkemizde ilk kez 1969′da Ankara ve İstanbul’da yapılan iki kalp nakli ile gerçekleşmiştir. Hemen ardından konuyla ilgili hayvanlar üzerinde organ nakil çalışmaları 1970 yılında Hacettepe üniversitesinde başlamıştır. Günümüzde de en yaygın organ nakillerinden biri olan böbrek nakli 3 Kasım 1975 tarihinde bir annenin böbreğinin çocuğuna nakil edilmesiyle başlamıştır. Organ bağışı konusundaki kadavradan nakil işlemi 10 Ekim 1978 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Aynı tarihlerde konuya olan ilginin arttırılması amacıyla konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınmıştır. Meclis, Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama öncesinde 1979′da onaylamış ve meclis gündeminde tutmuş, konun yaygınlaşması için çalışmalar yapmıştır. Aynı yıllarda tüm gazetelerde ilgili başlıklar halka duyurulmuş Organ Nakli ve Organ Bağışının önemi halka aktarılmıştır. Sonrasında insanların akıllarında bu konunun canlı tutulabilmesi ve organ bağışı’nın yaygınlaştırılması için organ bağışı kartları kullanıma başlanmıştır. 1987 Yılında “Ortadoğu Organ Nakil Derneği” ile yılda ikişer kez büyük kongreler düzenlenerek konu daha da yaygınlaştırılmış ve desteklenmiştir. Dünyada 1967′de  gerçekleştirilen karaciğer naklinin 21 yıl sonrasında ülkemizde de bu nakil başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 1990 Yılında yine konunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi adına bu konuda birçok başarıya imza atmış Prof. Dr. Mehmet Haberal ve arkadaşları tarafından “Türkiye Organ Nakli Derneği” kuruldu. 1990′da aynı ekip dünyada bir ilki başararak ilk defa canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.. 1990 Yılından sonra günümüze kadar dünyadaki tüm gelişmeler takip edilmiş ve organ bağışı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman organ bağışının yanında durmuş ve müslümanlık dinine aykırı olmadığını belirtmiştir. 2001 Yılında dönemin bakanı Osman Durmuş tarafından Ulusal Koordinasyon Merkezi kurulmuş ülkemiz organ nakli konusunda 6 merkez bölgeye ayrılıp organ temini daha düzenli ve hızlı hale getirilmiştir.

Organ - Doku Kadavra Canlı Toplam (2001)
Böbrek 1091 3622 4709
Karaciğer 249 62 311
Kalp 74 0 74
Kalp Kapakçığı 161 0 161
Pankreas 1 0 1
Kornea 5362 0 5362
Kemik 0 298 298

Organ – Doku Bekleyen Hasta Sayısı (2003)
Böbrek 6060
Karaciğer 430
Kalp 146
Kalp Kapağı 9
Akciğer 4
Kalp-Akciğer 27
Pankreas 16
Kornea 4958
Kemik İliği 282

Bugün Organ Naklinin Durumu

Ülkemizde kadavradan yapılan organ bağışı rakamları hala dünyanın çok gerisinde. Türkiye’de yapılan organ bağışları arasında % 21.8 lik oran ile İzmir başı çekiyor. Ülkemizde organlarını bağışlayanlar arasında % 35.4’lük oranla 18-27 yaş arası grup başı çekiyor. Bu gençleri % 26. 7 ile 28-37 yaş arası grubu takip ediyor. Organını bağışlayan vatandaşlarımız arasında İzmir % 21.8 ile birinci sırada. Onu; % 13.4 ile İstanbul, % 8.3 ile Aydın, % 6.8 ile Denizli, %5.3 ile Antalya izliyor. Türkiye’de halen kalp nakli için 12, karaciğer nakli için 17, böbrek nakli içinse 25 tıp merkezi hizmet veriyor. 11 göz bankası ve ilik nakli yapabilen 21 adres var.

Organ Bağışı Nasıl ve Nerelere Yapılır?

Yasalara göre herkesin, iki tanıkla birlikte, kendisi öldükten sonra organlarını bağışladığını belirten bir belgeyi doldurarak imzalamasıyla ve bu belgeyi yetkili kurumlara teslim etmesiyle yapılmış olur. Bu belgeler yetkili kurumlarca hazırlanmış olabileceği gibi, kendilerinin hazırladığı bir belge de olabilir. Ayrıca sürücü belgesi alan kişiler, belgede “organlarımı bağışlıyorum” bölümünü işaretlemiş olmakla, organlarını bağışlar. Organlarının tümü, biri ya da birkaçı bağışlanabilir. Bu seçenekler bağış belgelerinde vardır. Bağış Belgesi, yetkili sağlık kuruluşlarının kayıtlarına geçer. Kişi bu belgeyi yanında bulunduracak olursa, ölümü halinde bağış vasiyeti yerine getirilir. Kişi bağış kararı aldıktan sonra vazgeçebilir, bunun için belgesini imha etmesi veya yanında organlarını bağışlamadığını beyan eden bir belge taşıması yeterlidir. Kişi organ bağışı yapmak istemediğini bir belge ile belirten kişiden hiçbir koşul altında organ alınması mümkün değildir. Organ bağışlamak tam anlamıyla kişinin iradesiyle ve gönüllü biçimde yapılan bir insani davranıştır.  Özetle Organ Bağışı; Sağlık Müdürlüklerinde, Hastanelerde, Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında), Organ Nakli Yapan Merkezlerde, Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vs. kuruluşlarda yapılabilir.

Yasa Ne Diyor?

Canlıdan organ nakli için kişinin 18 yaşını doldurmuş bulunması, akli dengesinin yerinde olması şarttır. Canlıdan organ naklinde, verici kişinin maddi bir çıkarı olması ve/veya bu durumu bilen doktorun organ nakli yapması suçtur. Kadavradan organ naklinin yapılabilmesi için beyin ölümü belgesinin hazırlanmış olması, kişinin sağlığında organlarını bağışlaması, bağışladığına dair bir belge yoksa yakınlarının rızasının alınması şarttır. Kişinin ölümü anında yanında herhangi bir yakını yoksa, ve üzerinden organlarını bağışlamadığına dair bir belge çıkmazsa, 2594 sayılı yasa, organlarının alınmasına izin vermektedir. Ölünün fizik bütünlüğünü değiştirmeyen organlar, (örneğin kornea) herhangi bir bağış ya da izin aranmaksızın nakil için alınabilir. Organ alımı, satımı, bunun ticaretinin ya da reklamının yapılması ağır ceza gerektiren bir suçtur. Adli nedenlerle ölen kişilerin organları nakil için çıkartılırken yapılan ameliyattaki bulgular adli rapora eklenir ve otopsi bu ameliyattan sonra gerçekleştirilir. Adli işlemler organ nakli için yapılan işlemleri geciktiremez.

Diyanet İşleri Ne diyor?

Müslümanlık organ bağışı konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıktır ve organ bağışıyla hayat kurtarmanın sevap olduğunu bildirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1980 yılında aldığı karar aynen şöyledir: “Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı uzun kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Bu karara göre organ nakli için şu şartlara uyulması gerekmektedir.
        1.Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının mesleki ehliyet dürüstlüğüne güvenilen bir tabib tarafından tesbit edilmesi.
        2.Hastanın bu yoldan tedavi edileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması.
        3.Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması.
        4.Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
        Sizin organınızı vereceğiniz kişinin yaptığı iyi ve fenalıklardan tamamen kendisi sorumludur.”
        Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve diğer dinler de, organ bağışını insan sevgisinin bir parçası olarak kabul etmektedirler ve bu alandaki çabaları destekledikleri gibi, din kurumları organ bağışının yaygınlaşması için özel çabalar yürütmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 03.03.1980 tarihinde yapılan  açıklamanın tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz. Türkiye Organ Nakli Derneği’nin resmi sayfasına ise şu adresten ulaşabilirsiniz.

Kişisel Görüşüm

Ülkemizde onbinin üzerinde organ bekleyen hasta mevcut. Türkiye’de ani ölüm sayısı yılda ortalama 60-70.000 arası. Bu kadar çok ani ölümlerin yaşandığı bir ülkede bu kadar çok organ ihtiyacı olan hastanın olması üzücü. Kadavradan organ nakli ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ölümlerden 100 saat sonra bile organ nakli mümkün olabiliyor. İnsanlar organlarını bağışlamaktan dinsel gerekçelerle korkuyor veya çekiniyor. Ülkemizde organ bağışı konusunda yeterince bilgilendirme yapılmıyor. Organ bağışı merkezlerine kolayca ulaşılamıyor. İlgili kurumların web siteleri güncellenmiyor, iletişim bilgileri verilmiyor. Okullarda organ bağışı konusunda gençleri bilgilendirici ders içerikleri bulunmuyor. Kısacası Organ Bağışı ülkemizde ihtiyaç duyulan ama üzerine düşülmeyen bir konu… Önem verilmesi gerekiyor.. Siz ölürken başkasına hayat olabilirsiniz, onun yaşamasını sağlayabilirsiniz, onu hergün çektiği işkenceden kurtarabilirsiniz. Siz de organ bağışında bulunmak istiyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek ilgili bilgileri alıp organlarınızı bağışlayabilirsiniz..

İlgili Bağlantılar

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı

Hoşunuza gittiyse bu yazılara da bir göz atın derim..

"Organ Bağışı" desem ne düşünürsünüz...

"Organ Bağışı" desem ne düşünürsünüz... yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com

Colgate'in başı sahte diş macunu ile dertte...

Colgate'in başı sahte diş macunu ile dertte... yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com

Plastik Kan

Plastik Kan yazısının devamını oku...

http://www.onurpay.com


Bu yazı 10 Temmuz 2007 Salı günü Onur Pay tarafından yazıldı

“Organ Bağışı” için 152 yorum yapılmış

 1. webdr tarafından Eyl 3, 2007 tarihinde yapılmış

  “Canlıdan organ naklinde, verici kişinin maddi bir çıkarı olması ve/veya bu durumu bilen doktorun organ nakli yapması suçtur.”

  Size üniversiteden bir anımı aktarayım, yaklaşık 1 ay kadar nefroloji bilim dalının transplantasyon servisininde intern eğitimi almıştım. Bu servisin temel amaçlarından biri operasyon öncesi ve sonrası hastaları komplikasyonlar açısından izlemekti.

  Bahsettiğiniz yasa dolayısı ile böbrek nakli ihtiyacı olan hastalar, eğer ülkemizde kendilerine uygun bir nakil bulamazlarsa mesela Hindistan gibi bir ülkeye gidip, o zaman yanlış hatırlamıyorsam 10bin dolar kadardı, naklini yaptırabiliyorlar (Çünkü o ülkelerde yasalar insanların böbreklerini satmalarına izin veriyor ve uyumlu nakil daha çabuk bulunabiliyor.) ve daha fazla para ödememek için operasyon sonrası bakımda memleketlerine dönüyorlardı.

  İlgilendiğim hastanın durumuda buna benziyordu ancak operasyon sonrası gerek immunsupresif tedavisi gerekse bakımı tam anlamıyla yapılmadığı için böbrek reddilmeye yakın bir halde bizim servise yatmıştı.

  Şimdi sizden kendinizi bu hastanın yerine koyup düşünmenizi istiyorum. Böbrek yetmezliğiniz var, az çok biriktirdiğiniz para ile bilmediğiniz doktorların bıçağı altına yatmak için yine bilmediğiniz bir ülkeye gidiyor ve yaklaşık 20bin dolar para harcıyorsunuz, sonra geliyorsunuz ve bir şekilde sorunla karşılaşıyorsunuz ve böbrek reddi oluyor, neler hissederdiniz? Giden paraya, böbreğin tutmadığına, tekrar denemek için cesaretin kırılmasına, umutsuzluğa….

  Burada odaklanmanızı istediğim şey şu ki, size organ bağışı konusunda engel olan duygularınızı bu gibi durumların süzgecinden geçirerek tekrar yorumlamanız ve değerlendirmeniz.

  Yazar arkadaşımada bu konuya değindiği için teşekkür ederim.

  Saygılarımla,
  webdr

 2. Onur Pay tarafından Eyl 4, 2007 tarihinde yapılmış

  iki kere tüylerim ürperdi yorumu okurken.. birincisi konusunda yetkin bir kişinin bu konuda bir anısını paylaşarak konuya yorum getirmiş olması ikincisi anısının gerçekten dramatik oluşu. Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim. Çok fazla şey söylemeden belki farklı bir açıdır bilmiyorum ama ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. Yarı amerikalı yarı türk bir arkadaşım vardı evime gelmişti o gün ehliyetimi almıştım sevinçli sevinçli herkese bahsediyordum ona da bahsettim. Bana ehliyet almanın ne kadara mal olduğunu sordu ben de aşağı yukarı 500-600 milyon masraf yaptığımı söyledim. Gerçekten çok şaşırdı ve gülmeye başladı ne oldu dedim “sen ne kadara aldın?”
  Türkiye’ye geleli yaklaşık 5-6 sene olmuştu ehliyetini Amerika’da almış çıkarıp cüzdanından gösterdi ve “bana 2 dolara mal oldu” dedi. Organlarımı bağışlamasam 20 dolar olacaktı ben de bağışladım dedi. ?!?
  Şimdi bahsettiğim komik olduğu kadar düşündürücü. Amerikanın organ bağışını teşvik etmesi için kullandığı yöntemin basitliği ve rakamın küçük oluşu mu? Yoksa o rakama teşvik olan vatandaş mı? Yoksa rakamı önemsemeyip yaptığı bağışın bilincinde olması mı? fazla söze gerek yok gerçekten.

  Bu durumda bizlerin daha rahat yaşaması için çalışan devlet adamlarının teşvik etmeye çalışmasının yanında bizlerin de o ruhu taşıması gerekiyor. Çocukluğumdan beri çevremde böbrek yetmezliği yaşayan insanlar oldu. Öğretmenimin kızından, tatilde hiç tanımadığım sadece yalnız diye yanına yaklaşıp tanıştığım punkçının annesine kadar.. Yaşadıkları zorluklar çoğu zaman inanılmaz. Birincisi haftanın 2 günü evinden araçla diyaliz merkezine gidip adını bilmediğim bir cihaza bağlanıyor diğeri ise tatil yapabilmek için diyaliz merkezlerinin yakında tatil bölgeleri seçmeye çalışıyor. Gerçekten çoğu insan bizler kadar şanslı değil. Ülkemizde böbrek bekleyen binlerce insan var. Her gün ölen ise yüzlerce kişi. Onlardan uyumlu böbreğe sahip bir kişi bağışlamış olsa gerçekten bu zorluklarla yaşamaya çalışan insanlara hayat verecek. Sorun ortada çözüm de ortada iş uygulamaya kalıyor.
  Bu düşündürücü yorumunuz için tekrar teşekkür ederim. Aklımda bunun için bir mim dalgası başlatmak geçiyor. Sitenizde bu tür konulara yer vermediğinizi biliyorum ancak bu konuda hassas olduğunuzu düşünerek ilk bağlantıyı size ardından da çok fazla kişiye ulaşabileceğini düşündüğüm iki kişiye vereceğim. Hergün binlerce kişinin ziyaret ettiği günlükler aracılığı ile belki insanların içinde ki bu duyguyu geliştirebiliriz.. Denemesi eminim birşey kaybettirmez…

 3. ÖZLEM AKTAŞ tarafından Eki 3, 2007 tarihinde yapılmış

  Organ bağışlarının internet aracılığıylada yapılabilmesi bağışları arttıracaktır.T.C numaralarından takibi yapılabilir..Saygılarımla..

 4. nur tarafından Eki 5, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bana daha çokkk ödev için bu konu lazımdı yarısını buradan aldım.saygılarımla….

 5. İdris Cin tarafından Eki 6, 2007 tarihinde yapılmış

  Merhabalar,

  Bu güzel ve anlamlı paylaşımınız, hatırlatmanız için çok teşekkür ediyorum. Bilinçlenmemiz lazım…

  Sevgi ve Saygılarımla.

 6. dilek tarafından Eki 9, 2007 tarihinde yapılmış

  Merhabalar sevgili arkadaşlar ben12 yıldır diyaliz tedavisi gören milyonlarca hastadan sadece bir tanesiyim. Ülkemizde yeterliliği olmayan organ bağışı ve organ nakli olmak için bekleyen evde ya da hastanede diyaliz olan arkadaşlarımız var. Düşünün milyonlarca askerimizi şehit veriyoruz ve bu şehitlerimizin organları toprak altında çürüyüp gidiyor ben sadece yeni yasaların bu konu ile ilgili olmasını istiyorum. 8 sene hemodiyaliz tedavisinden sonra mecburen evde periton diyaliz tedavisine geçtim sebep ise kollarımda fistül açılacak damarların olmamasıydı çok zor dönemler atlattım. 12 yıl boyunca tedavi sırasında bir defa bile nakil için çağrılmadım anlamadım konu şu Türkiye de bütün hastanelerde nakil için sıradayım ama benim ile beraber diyaliz tedavisi gören hastalarımızın bazıları nakil oldu organ bağışında da illaki bir dayının olması lazım para yardımımı lazım. Bu dönem içinde acı günlerimi atlatmak için bir kitap çıkardım içimi bu kitaba döktüm desem doğrudur şiir ve makale kitabımın içinde zor günlerimi anlatmadım onlarla sizlerin içinizi karartmak istemem ama gerçek Türkiye’mizde organ bağışının az değil hiç olduğu bu dönemde bizim gibi milyonlarca organ bekleyen hasta arkadaşlar var. Bize yardım elinizi uzatın ve en azından diyaliz hastalarının çektiği sıkıntıyı hafifletmek için hastanelere gidin arkadaş olun ve bir organ bağışı da siz yapın öldükten sonra toprak altında çürümesin organlarınız en azından bir yarayı sarar unutmayın bu dünya ölümlü dünya kimse kalıcı değil. 3 günlük fani dünya unutmayın ölüm nefes kadar yakın.
  Birde size bir organ naklinde gerçeği açıklayım sizlere, organ nakli yapılacak kişinin bütün tetkiklerinin tam olması gerek adını vermek istemediğim bir hastane de arkadaşım canım oda ben gibi diyaliz hastası olan
  Tuğbacım can yoldaşım arkadaşım abisinin uyan böbreğini nakil edilmesi için gittiler ve nakil edilince nakil edilen böbrek attı bu nasıl bir zihniyet araştırma yapılmadan hemen bıçak altına aldılar 2 can ve sağlam olan abide tek böbrek ile kaldı umarım bunların hesabını Allaha nasıl vereceğini düşünsünler. Ülkemizde organ bağışının olmadığının farkındayım bu nedenle bu yazıyı yazma gereği duydum. Lütfen bu konuda bir yasa çıkartılsın ve uygun olan hastalara organlar nakil edilsin kim bilir belki de bir kurtuluş olur bu nedenle unutmayın ölümlü dünyada yaşıyoruz bizimde yaşamaya hakkımız var lütfen duyarsız kalmayın.
  UNUTMAYIN Kİ BİR CAN GİDER YERİNE 5 CAN SAGLAM KALIR saygılarımla
  Dilek Denizli

 7. cihan tarafından Eki 14, 2007 tarihinde yapılmış

  slm millet … öncelikle böbrek hastalarına allahatan sabır diliyorum ya dilek yazını okuyunca bende organ bağışında bulunmak istedim..ne ğibi özellik gerekli böbrek verecek şahısta.. msn adresim…..
  ay-parcam06@hotmail.com

 8. canberk tarafından Eki 16, 2007 tarihinde yapılmış

  Bence bu site uzun muzun ama super bilgilervar bence organ bagısı gunah degıldır tabikide gunah degildir yoksa insan lar malmıda veriyorlar

 9. burak tarafından Eki 17, 2007 tarihinde yapılmış

  çok ibret verici bir şey

 10. semanur tarafından Eki 20, 2007 tarihinde yapılmış

  ben ce organ bağışı çok önemli. bu konu hakkın da herkesi doğru bir şekil de bilinçlendirmeliyiz.

 11. ErTaN tarafından Eki 22, 2007 tarihinde yapılmış

  Ülkemizde Yeterli Organ Alınamadıgından Her Yıl Organa İhtiyaç Duyan Rahatsızların %10 unu kaybediyoruz….

 12. çok güzel 1 kaynak tarafından Eki 23, 2007 tarihinde yapılmış

  teşekkürler

 13. mertcan tarafından Eki 25, 2007 tarihinde yapılmış

  Bence organ bağışı çok gerekli tablolara bakarsak organ bağışının az olduğu ülkelerden biri biziz.Bu konuda halkı bilinçlendirmemiz geriekiyor arkadaşlar.

 14. bernay tarafından Eki 30, 2007 tarihinde yapılmış

  ben araştırma yaparken bu blogu okudum..2 kez organ bağışı için teşebbüs ettim,kendimde sağlık personeliyim ama sağlık müdürlüklerinde insanları bu konuyla ilgili yetrince aydınlatmıyorlar…tek şahitle olsa bu bağış internet üzerinden çok daha kolay olurdu diye de düşünüyorum..teşekkürler…

 15. munevver tarafından Eki 30, 2007 tarihinde yapılmış

  bence süper emeğinize sağlık çok işime yaradı ama organ bağışının öneminide koyarsanız çok daha güsel olur :D

 16. esmer güzeli tarafından Eki 31, 2007 tarihinde yapılmış

  bence organ bağışı artmazsa ölümler artacak o yüzden bu konuya çok duyarlı olalım..bizde fen dersimizde bu konudayız bu bilgiler çok gerekliydi teşekkürler..esmer güzeli..:)

 17. nurdan tarafından Kas 1, 2007 tarihinde yapılmış

  bende fen bilgisi ödevimizi yapmak için bu bloga girdim bence çok yaralı blog ben 10 üzerinden 10 veriyorum buarda benimle arkadaş olmak isteyenler msn adreslerini yazın ben sizi eklerim saygılarımla simla nur

 18. meliss tarafından Kas 2, 2007 tarihinde yapılmış

  hmm çok güzelmiş bende bunu araştırıyoodumm tşkler

 19. gülten tarafından Kas 2, 2007 tarihinde yapılmış

  selamun aleykum,ben ist gulten 31:/10:/2007,çarsamba gunu ablamı hastaneye goturmustum.konturolu vardı hastaneye gıttık ve karsıma bır anket cıktı ankette aynen şole yazıyordu sizde 5 can kurtara bılırsınız,o anda aklıma organ bağışı geldı kendıme dedım ben neden kurtarmayayım.ve hemen hastaneye ait organ bağış merkezine gittim.organ bağışı için neler gerekıyor.ordan dedıler hemen t.c.numaran ve kan gurubun.ama tc.numaramı bılmıyordum ve kan gurubumda yanımda diğildi aklımda ise başka şeyler yanı 40.yıl duşunsem aklıma gelmezdı o an kan gurubumneyse ordan cıktım ablammın işlerıyle ılgılenmeye başladım ama aklım halen ordaydı.neyse ablamın işi bıraz uzadı.ben yıne gıttım bağış merkezıne dedım ya tc. numaramı burdan sız cıkaramazmısınız
  tamam dedı.yetkılı cıkarırız.bende o arada. yengemı aradım ve kan gurubumu öğrendım. bölylece butun organlarımı bağışladım.yanı diyeceğim müsluman kardeşlerım. hepimiz müslamanız hep beraber organ bağışına EVET dıyelım.5 hayatta sizler kurtarın saygılarımla gülten.

 20. mustafa tarafından Kas 2, 2007 tarihinde yapılmış

  ben ce organ bagışı yapanları devlet tarafından iş imkanı saglanmalı ve %40 gibi özür oranı verilip özürlü haklarından faydalanmamak şartıyla emekli olana kadar kamu ve kuruluşlarda sadece iş verilirse organ bagışında artma gözükür.

 21. irem tarafından Kas 3, 2007 tarihinde yapılmış

  bu site çook güzelmiş bende bunu araştırdım ama daha düzgün bir şeyler olsaydı sevinirdim zaten konular çok zor bu gidişle fenden doktor olcaz çıkcaz:)vede bu hastalara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum vede allah yakınlarına sabır versin diyorum…

 22. ismail tarafından Kas 4, 2007 tarihinde yapılmış

  Ben lise öğrencisiyim.Bir proje hazırlıyorum.Bu konuyu lisede tüm öğrencilere sunacağım.Bilmediğim bir kelime var.Acil cvp verebilirmisiniz.

  Kadavra ne demek bana açıklayacak acil birisi lazım???

  gnc_teksas@hotmail.com

 23. nihal tarafından Kas 6, 2007 tarihinde yapılmış

  bu sayfa çok güzel.insanları bilinçlendirmek için bir şey yapmış olmanız çok hoş.teşekkürler…

 24. hatice tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  ya gerçekten çok saolun ödevimi bu site sayesinde buldum hemde çok öenmli bigiler buldum
  paylasım için saolun

 25. zeynep tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  arkadaslar öncelikle böyle bir konuya değindiğiniz için tesekkür ederim bünümüzde gündeme gelmeyen bir konu bu dramatik, acı,gercek olaylar bunlar ben konuyu ödevim sayesinde daha iyi öğrendim ve iyi ki öğrenmisim herkeze tesekkürler allah böyle durum yasayanlara sabır ve yakın zamanda sağlık versin

 26. melek tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  çok teşekkürler :)

 27. Aleyna... tarafından Kas 7, 2007 tarihinde yapılmış

  Bana ödewim için gerekliydi…..Teşekkürler………

 28. fatmagül tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  çok güzel hazırlamışsınız.

 29. Onur Pay tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  Çanakkale’de yaşayanlar varsa 14 Kasım 2007 tarihinde saat : 14:00′da Ebe Meltem Kocausta ve Ebe Gülsemin Alpaslan tarafından Troya Toplum Merkezi’nde Organ Bağışı semineri düzenlenecektir.

 30. busemm tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  cok tesekkur ederım sunumum ıcın cok yarayacak bende 10 uzerınden 11 verıyorumm:D

 31. Prosmies tarafından Kas 8, 2007 tarihinde yapılmış

  süper miş hem bazı ark. ları bilinçlendirmiş hem derslerinde yardım etmiş olduk bu yazıda emeği geçen herkese çok tşkk…

 32. seçil tarafından Kas 9, 2007 tarihinde yapılmış

  ben 12 yaşında bir kızım ben küçük bir kızten insanları düşünüyorum ama ya bu kocaman insanlara ne demeli yaşları olmuş 60,70 yine kendilerini düşünüyorlar ATA’MIZ bize insanların ölümünü beklememizi mimi öğretti?hayır birbirrimize yardım etmemizi öğretti en azından biz yeni nesil daha çok önemsiyerim elimizden gelen herşeyi yaparım

 33. gökhan erik tarafından Kas 10, 2007 tarihinde yapılmış

  arkadaşlar böyle bir köşe yaptığnız için çok mersi.bende sağlık uzmanlarından birisiyim.bütün vatandaşların bu şekilde fedakar olması en doğru seçimdir.bir organ bir hayat demektir.çürüyüp toprak olana kadar aciz vücudunuz.bir kişiye bağışlayıp bir kişi yüce TÜRK milletine faydalı olsun.hepinizin ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim.ben askerlik dönemimde bağışlamıştım organlarımı.yaşasın TÜRK milleti.

 34. yeliz ak tarafından Kas 11, 2007 tarihinde yapılmış

  mrb bn 13 yaşında bir kızım.sizin organlarınızla bir sürü yeni nesiller çoğalacak.lütfen artık sizde fedakar olmayı deneyin.türk minletine biraz daha katkınız olsun!!!

  saygılarımla…

 35. DUYGU tarafından Kas 11, 2007 tarihinde yapılmış

  walla çok tşk çok iyi bir ödevçıkardım sagolun

 36. ayşenur tarafından Kas 11, 2007 tarihinde yapılmış

  bence çok güsel bir yer binlerce hasta var yurdumuzda lütfen organlarınızı saklamayın:)

 37. nur tarafından Kas 11, 2007 tarihinde yapılmış

  tşkkr ederim çok işime yaradı burdan ziya gökalp slm

 38. TaTLiCaDiCa tarafından Kas 12, 2007 tarihinde yapılmış

  En başlarda sırf korkumdan ama bu korkum din anlamında değil sadece hani benden sonra neler olacak korkusundan vermeye yanaşmasamda.Birgün bir alışveriş merkezinde standlarını gördük.Ablam zaten bağışlamak istediği için gerekli şartları öğrenmek istedi.Gidip konuştuk ve o an orda organ bağışı yapabileceğimiz söylenince.Bi anda tüm korkularımı atarak bende organ bağışında bulundum.Ancak işte o zaman bi takım gerçekleride öğrenme şansımız oldu..Bana organ bağışında söylenenleri aktarıyorum..

  1.Ölüm anında hastanede olmanız gerekiyor.Çünkü tek bir doktorun değil konusunda uzman doktorlarca verilecek bir rapor doğrultusunda organınız alınıyor.Yani Allah korusun bir kaza sırasında olay yerinde hayatınızı kaybetseniz.Doktorların vereceği rapor olmadığından alınılamayabiliniyor organlar.

  2. Size bağış yaptığınıza dair verilen bir kart var bilgilerinizi içeren o kart mutlaka yanınızda olmalı.

  Malesef gerekli yasalar bunu mümkün kılmadığından o anda kart yanınızda yoksa alınma oranı yine dşüyor.çünkü düşünün başınıza bişey geldi hastanede değilsiniz.Ailenize ulaşılıpta onlar bu belgeyi getirene yada izin verene kadar belkide alınma şansı kalmıyor organlarınızın..

  3. Doktorlar onay verse bile ailenizinde onay vermesi gerekiyor.

  4.Kullanılabilirliğine bakılıyor.

  ve malesef arkadaşlarında yazdığı gibi birde bu alınan organların uymayıp.vücudun bunları reddetmesi olasılığı var..

  Eğer sizde toprak olup gittiğinizde arkanızda kalan ve bu organlara ihtiyacı olanların olduğunu biliyorsanız.Organlarınızı bağışlayın..İnan hiç zor değil.Hangi sağlık kuruluşuna giderseniz gidin organ bağışında blunabilirsiniz.

 39. :)gizem:) tarafından Kas 12, 2007 tarihinde yapılmış

  ben de organlarımı bağışlamak istiyorum.birgün doktora gittiğimde bazı şeyler gördüm ve duydum.doktorlar kendi araların da konuşurken organ bağışının önemini tartışmaya başladılar.bende gizlice onları dinlemeye çalışıyordum.aralarında organ naklinin nasıl yapıldığı ve hangi organların bağışlanabileceğini söylediler.bundan çok etkilendim.Bazı insanların organlarını bağışlayacaklarını söylüyorlar ama bunu içten söylemiyorlar lütfen sizde organlarınızı bağışlayın eminim ki siz de bir çook insan kurtaracaksınız

 40. karemelim tarafından Kas 12, 2007 tarihinde yapılmış

  bence çok degişik bişi ögretemen öldükten sonra organlarınızı werir miydiniz dedi ben korkarım dedim ama şimdi ben öldükten sonra organlarımı bagışlıgam artık kormuyorum:) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiii

 41. WolfeN tarafından Kas 13, 2007 tarihinde yapılmış

  Benimde performan ödevim için lazımdı çoğunu buradan aldım. Teşekkürler.

  Saygılarımla…

 42. BÜŞRA tarafından Kas 13, 2007 tarihinde yapılmış

  Arkadaşlar ben orta okul öğrencisiyim bu site benim fen ve teknoloji performans ödevimde bana yardımcı oldu böyle ödevi olanlara bu siteyi öneriyorum

 43. ''''aylin'''''':) tarafından Kas 13, 2007 tarihinde yapılmış

  bence çok güzel bir durum ve site çok umt verici :) gizemli_16@msn.com

 44. ozan tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  ya bnde ödewim için araştırıyordum ama tüm yorumları okudum organ bağışını desteklemiyordum ama arkadaşlarımı yazdığını görünce fikirlerim tamamen değişti gerçekten çok iyi bir site sınıf arkadaşlarıma da bu siteyi önerdim çok teşekkür ediyorum…

 45. yaren tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  11.14.2007
  Merhaba ben yaren bizim organ bağışı ile ilgili bir performans ödevimiz vardı araştırma yapılacaktı ben google”den girdim ve buraya rastladım galiba burası site, çok güzel istediğim bilgilerin hepsi burada var yazıcıda çakardım. yarın not alınacak iyiki bu site var harika (eğer siteyse)umarım güzel not alırım notumu bu siteye borçluyum

 46. yaren tarafından Kas 14, 2007 tarihinde yapılmış

  Unutmayın” BİR ORGAN BİR CAN KURTARIR”

 47. çiğdem tarafından Kas 15, 2007 tarihinde yapılmış

  bne süper olmuş bravo çok işime yaradı

 48. sema asya tarafından Kas 16, 2007 tarihinde yapılmış

  ALLAH TÜM HASTALARA ŞİFA WERSİN ARKADASLARR KENDİNİZİ ÜZMEYİNNN

 49. gamze tarafından Kas 19, 2007 tarihinde yapılmış

  düzlim yaren
  “BİR ORGAN BİN CAN KURTARIR CANIM”

 50. dilber tarafından Kas 19, 2007 tarihinde yapılmış

  üniversitede sunum hazırlıyoruz ben konumu organ bağışı ve önemi olarak seçtim azda olsa bu konuyu 25 kişinin gündemine getirmeyi başara bilirsem çok mutlu olacağım.biz türk halkı olarak bişey başımıza gelmeden gereken önemi vermiyoruz bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla nereye kadar…allahtan dilegim hiç değilse bu konuyu başımıza gelmeden gerekeni yaparız.

 51. bitter tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  ben bu konuları gökte ararken,yerde buldum.bizde bu konudayız.bu bilgilerden çok yararlandım.çok teşekkür edrerim.süpersinizz SÜPERRRR!!!!!

 52. tufan tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  organ bağısı gerçekten önemlidir.

 53. tolga tarafından Kas 20, 2007 tarihinde yapılmış

  bizi dönem ödevimiz vardı bu konuda çok tşk yan sprsiniz bu site:)

 54. gogo tarafından Kas 21, 2007 tarihinde yapılmış

  çok işime yaradı tşkkürler

 55. Kaan tarafından Kas 21, 2007 tarihinde yapılmış

  çok güzel teşekkürler ben ortaokul öğrencisiyim ödevim için çok iyi yarar sağladı teşekkürler…

 56. Hilal tarafından Kas 21, 2007 tarihinde yapılmış

  Organ bağışı çokk güzel bişeydir.Başka bir insana can weriyorsun.Ama ALLAH kullarını werdiği gibi ister.ALLAH nasıl tam bir vücutla bizi yarattı oooo tambir vücutla almak iste.Tamam organ bağışı yapıp geride kalan insanı kurtara bilirsin.Onun yakınlarını sewindire bilirsin ama bence yanlış bişey ama ben oo kötü niyetle söylemiyorum.Bence oo insanda nasıl doğduysa öyle ALLAH ın huzuruna çıkmak ister…!!!

 57. tuğçe tarafından Kas 21, 2007 tarihinde yapılmış

  ödev için girdim.Çok güzel bir site.tüm arkadaşlarıma önericem.inşallah tüm organ bekleyen hastalar organ bulur.tüm haSTALARIN ŞİFA BULMASI DİLEĞİYLE?

 58. sevda tarafından Kas 22, 2007 tarihinde yapılmış

  ödevime yardımcı olduğunuz içn sizlere çok tekür ederim………………:)

 59. ALPEREN tarafından Kas 22, 2007 tarihinde yapılmış

  çok teşekkürler burdan yaptım ödevi emeği geçen herkese saygılarımla…

 60. büşra tarafından Kas 22, 2007 tarihinde yapılmış

  proje ödevimi bu siteden yaptım ve baya güzel oldu çok teşekkürler.Projemden iyi not alırsam size binlerce teşekkürler ederim.:)

 61. selin tarafından Kas 24, 2007 tarihinde yapılmış

  ORGAN BAĞIŞI organ bağışını destekliyelim organ bağışına göre duyarlılık gösterelim.LÜTFEN birkaç kişinin hayatını kurtaralım.HAYDİ HEP BERABER OLALIM

 62. aslı tarafından Kas 26, 2007 tarihinde yapılmış

  bnce organ bağuışı çok önemlidir bnim babam da öle düşünyo

 63. mine tarafından Kas 26, 2007 tarihinde yapılmış

  gayet güzel ödevimi buradan yaptım istediğim sonucu elde ettim organ bağışı ile ilgili bir performans ödevimiz vardı araştırma yapılacaktı ben google”den girdim ve buraya rastladım galiba burası site, çok güzel istediğim bilgilerin hepsi burada var yazıcıda çakardım. yarın not alınacak iyiki bu site var harika (eğer siteyse)umarım güzel not alırım notumu bu siteye borçluyum

 64. ayşe tarafından Kas 26, 2007 tarihinde yapılmış

  yha sanırım dalga geçtim gibi bişi olduu bnde tşk edrim ödevim için geçmiş olsun…..

 65. cihan tarafından Kas 26, 2007 tarihinde yapılmış

  müthiş

 66. havva tarafından Kas 26, 2007 tarihinde yapılmış

  organ bagısı yüzünden ölen birçok kişiyi düsünelim ve duyarlı olalım :) zaten ölümlerin çogu organ bagısına önem werilmediginden oluyor !!!!!

 67. çisem tarafından Kas 27, 2007 tarihinde yapılmış

  ben size katılıyorum çok güzeş olmuş işimede yaradı sağolun organ bağışı çok güzel,gerekli,önemli bir davranış.bunu7 her insan yapamaz önce duyarlı duygusal merhemetli,bu konuda cömert ve istekli olması gerekir neyse gerçekten güzel

 68. büşra tarafından Kas 27, 2007 tarihinde yapılmış

  bencde ço kgüzel bende ödevim için bakıyorum fen ve teknolojı bende herkese öneririm güzel olmuş kim yaptıysa çok tşk ederizzz (gzel büşra)

 69. ahmetcan tarafından Kas 28, 2007 tarihinde yapılmış

  organ bagışlama insanın kendi isteği üzerinedir.

 70. hafize tarafından Kas 29, 2007 tarihinde yapılmış

  benim bir sorum var 18yaş altı da organ bağışı yapabilirmi

 71. betül tarafından Ara 3, 2007 tarihinde yapılmış

  organ bağışı hayat kurtarır kendiniz veya annenize organ gerekse ne yaparsınız…İYİCE DÜŞÜNÜN

 72. mehmetşirin tarafından Ara 3, 2007 tarihinde yapılmış

  slm ben Mehmetşirin..benim de söyleyecek bir kaç sözüm var.Ben Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim fakültesi Kimya bölümünde okuyorum.Organ bağışının desteklenmesi ve bunun daha güncel duruma gelmesi için bende üniversitemde bir takım çalışmalar yürütüyorum.Bu çalışmaları Kimya toplluğuna üye olan arkadaşlarla yürütüyorum.bunun için seminer düzenlemeyi planlıyorum.
  Ama inanın üniversitelerde bile bu konuda çok bilgi eksikliği mevcut.Bu bilgi eksikliğini ancak çok etkili ve isabetli bir dille insanlara aşılayabiiriz.Bunun için elimizden geleni yapacağız.YAŞASIN İYİLİK :)

 73. seyfullah tarafından Ara 3, 2007 tarihinde yapılmış

  dandikbişey olmuş ben hiç beğenmedim ona göre.yani!!!!!!…..tamammıyoksa………

 74. rumeysa tarafından Ara 3, 2007 tarihinde yapılmış

  çok güzel

 75. büşra tarafından Ara 4, 2007 tarihinde yapılmış

  ben de ödev içiçn girdim bu siteye bi harika arkadaşlarıma önerıcem inşallah organ bekleyenler organ bulabilirler benim tanıdığımda var ve kan kanseri böbrekleri görevini yapmıyor onlarda bekliyorlar dualarımız sizinle

 76. dilan tarafından Ara 6, 2007 tarihinde yapılmış

  güsel olmuş begendim:D:d
  :p

 77. merve tarafından Ara 12, 2007 tarihinde yapılmış

  çok beğendim ve ödevimi çok rahatlıkla yaptım

 78. lowyergirl tarafından Ara 13, 2007 tarihinde yapılmış

  yaaa organ bağışı bekleyen hastalaraa allahtan sabır diliyorm en başında bende ödewimi arıodum we bldmm öğretmenimiz çok beğendii dilek denizlii adlı yorumu yazıp dosyama koydum çok güsel gerçekten

 79. osman tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  ben yurt disinda kaliyorum ve burada degil turkiyeye organlarimi bagislamak istiyorum oldukten sonra, bana birisi nereden nasil yapabilece mi soylerse cok sevinirim tesekkur.

 80. hasan tarafından Ara 15, 2007 tarihinde yapılmış

  yaa bince bu site çok güzel olmamış dahada açık olabilir çok karışık bir site lütfen sizden ricam biraz daha düzgün site olabilir mi? haa birdr başka birşey daha var organ bağışı ile kaç kişi öldü ya da kaç kişi kurtuldu onun grafiğini yaparmısınız szden rica ediyorum sizden son isteğim var onu da yerine getirir seniz çok sevinirim isteğim hastanın organ bağışı yaptırırken canlı canlı resmini istiyorum bunu da benim için yaparsanız size teşekkür ederim bay bay

 81. öznur tarafından Ara 22, 2007 tarihinde yapılmış

  ben 14 yaşındayım. ben kendim de böbrek hastasıyım ve dialize giriyorum, buradan tüm insanlara böbreklerini bağışlamalarını ve başkalarına hayat verebileceklerini ve onları yediden salıklı ,mutlu edeceklerini söylemek istiyorum..bağış yapanlara ve yapacak olanlara çok teşekür ediyorum..

 82. meryem tarafından Ara 26, 2007 tarihinde yapılmış

  bence bu site çok güzel hep kaç insanın bağışa ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz

 83. dilara tarafından Oca 12, 2008 tarihinde yapılmış

  hepinize çok teşekkür ederim siz olmasaydınız belki verdiğiniz kişi ölecekti

 84. Ümit Kaya tarafından Oca 16, 2008 tarihinde yapılmış

  yurtdisinda yasadigim icin bende bu yaz izine gelince organlarimi bagislamak istiyorum…
  insallah milletimiz bilinclenir ve kardeslerimizin derdine derman oluruz…

 85. suzan tarafından Oca 24, 2008 tarihinde yapılmış

  Mrb arkadaşlar…İlk önce Onur’a teşekkür ediyorum…Ben 2 yıldır organ bağışıyla ilgili çalışmalar yapıyorum ve özellikle son 1 yıldır organ bağışında fark edilebilir bir artış var bunun için toplumu bilgilendirmek için çalışmalar yapan herkese çok teşekkür ederim…
  EĞİTİM ŞART…

 86. ali bayraktar tarafından Oca 27, 2008 tarihinde yapılmış

  aslında tembelız bıraz bıurokrasi bizi biraz engelliyo tabiki bu hassas bir konu ama yinede duzenlemeler bıraz daha kolaylastırılmalı varlıgımızın devam etmesı dusuncesıyle degılde gercekten bızde atalarımızdan gelen yardımsever duygularla hic degılse yasarken cogu zaman yardım edemedıgımız zamanların anısına bunu bı gorev olarak dusunmek guzel bır duygu hayat herkese aynı degıl hep yaradan kaldıracagımız kadar yuk verıyor bıze kaldıramıcagımız bısey olunca hayatımız sona erıyo caresı olmayan bırsey vermemıs yaradan tek olumun yok nekadar bılım ustunde ugrassa bıle olumun caresı yoksa yasıyan her canlının caresı vardır bız yasıyanlara dusen bence bırbırımıze yardım etmek yasarkende oldukten sonrada organ bagısını daha cok yaygın hale getırmek ıcın kolaylastırma ve saglık kuruluslarını bılgılendırme ıstıyorum devletten bırey olarak sırada beklıyen butun hastalara allahtan acıl sıfa dılerım umutları hıc bıtmesın umutsuzluk cok kotu

 87. kisilik tarafından Oca 28, 2008 tarihinde yapılmış

  gerçekten siteniz çok güzel olmuş benim de dönem ödevim organ bağışından ya resim bulabilirsenizz çok ii olcak:DD

 88. alfonzo tarafından Şub 2, 2008 tarihinde yapılmış

  çok saolun

 89. yaşar şirinel tarafından Şub 6, 2008 tarihinde yapılmış

  öldükten sonra organlarımı bagışlamak istiyorum.fakat bunun için ne yapmam ve kime müracaat edilecegini bilmiyorum.bu konoda bana yardım edebilirseniz sevenirim

 90. ZEYNEP tarafından Şub 8, 2008 tarihinde yapılmış

  Bende organlarımı bagışlamak istiyorum ama 18 yaşıma gelmemi bekliyorum.şu anda 17 yaşındayım.Bu sitede yazılanları okuduktan sonra rahatladım.Ben bu konuya dinimizin bakışını merak ediyordum ve ögrendim.Bir kişiye yardım edebilirsem ne mutlu bana.Gerçek ismim Zeynep degil.Siteyi yapanlara teşekkür ediyorum…

 91. emel tarafından Şub 12, 2008 tarihinde yapılmış

  bu konu çok önemsenmesi gereken bir konu bunun için herkezi bilgilendirmememiz gerekiyor bende bunun için elimden geleni yapacağım bilgiler için çok tşk ederim saygılar

 92. yavuz tekkaş tarafından Şub 13, 2008 tarihinde yapılmış

  organ bağışı yapmak istiyorum.nerey başvurırda bulunacağım .

 93. yasemin tarafından Şub 13, 2008 tarihinde yapılmış

  gerçekten güzel site ödevimi burdan yaptım ve beğendim çok güzel bilgiler saolunn..

 94. fatma tarafından Şub 14, 2008 tarihinde yapılmış

  vucudumuz bize allahın emaneti ama ölene kadar bu dünyadayken ve hala cennet için bi umut beklerken işte fırsat organ bağışı belki ölünce organımızı alan kişi ve ya kişilerin duasıyla cennetlik oluruz bugün karar verin yarın belki çok geç olabilir allah hepinizden razı olsun

 95. ümit tarafından Şub 22, 2008 tarihinde yapılmış

  ölümden ötesi varmı ben öldükten sonra toprak olursa kimin acısını dındirir öteki dünya diye birşey yok cenet saglımıza cehemde olanın acısın paylaşmaktır organ bagışı

 96. istanbullu tarafından Şub 24, 2008 tarihinde yapılmış

  kamu yararı spotlarla hem göze hem kulaga hıtap edılmesı daha yararlı olur…

 97. fikret dalgıç tarafından Şub 27, 2008 tarihinde yapılmış

  yukarıdaki yorumlardada belirtildiği gibi organ bağışı teşvik edilmeli diyoruz ama bu konunun birde organizasyon boyutu var.babam 11 şubat 2008 tarihinde nazilli adnan menderes hastanesi acil servisinde vefat etti.bu durumdaki hiçbir kimse şok dolayısıyla organ bağışını düşünemeyebilir ama hiç bir kimseden en ufak bir teklif veya bilgi verilmedi inanın bu konuda en ufak bir yaklaşım olsa idişu an enaz dört vatandaşın organ sorunu çözülebilirdi.benim tespitim organşzasyon olmadığı sürece bu konunun başarıya ulaşamayacağıdır.

 98. merve tarafından Mar 4, 2008 tarihinde yapılmış

  süper ben organlarınlarımmı bagışlamak itiyorum hatta bu sene kan bağışı bile yaptım

 99. sema tarafından Nis 9, 2008 tarihinde yapılmış

  herkese merhaba…bişey dıkkatımı çektı yorumlarda hepımıs bu konuda duyarlıyıs ama yapmış olan çok as kışı goruyorum…tabıkı solemek gerekmez burda ama bu bırasda cesaret gerektıren bısey…sadece sunu soleyım oraya gıdın o kapıdan bı gırın amaç bılgı edınmek dahı olsa yapmadan çıkamassınıs..yapmanıs gereken 2 şahit bulmak ve 2 imza atmak hepsı bu..o andan itıbaren en az bır hayat kurtarmış olcaksınıs..20 yasındayım ve 10 gundur belkıde organlarım benle beraber baska bırıne aıt kım bılır..gercekten zor değil..sızde bır hayat kurtarın……

 100. levent tarafından Nis 9, 2008 tarihinde yapılmış

  zaten bağış yapacam vede tamınla adam gibi ama bu bağış kişilere hastanelerde öncelik tanınsın …….çünki ben emanetçiyim.

 101. berk tarafından Nis 13, 2008 tarihinde yapılmış

  ben kan bağışı yaptım yaptığım yerde kim seyi göremedim ben organ başı yapmak istiyorum sizede tavsiye ederim millonlarca insanın hayatı söz konusu hepinizden organ başı yapmanızı istiyorumö sevgilerim le berk evke

 102. gülşah balcı tarafından Nis 17, 2008 tarihinde yapılmış

  merhaba herkese.ben 13 yaşındayım. canlıyken değilde öldükten sonra organlarımı bağışlatmak istiyorum.boşuna toprakta çürüyeceğine bir insanı sağlığına kavuştuurmuş olurum.sevap kazanırım.bnm bu siteye girme amacım fen ve teknoloji dersimizden bi proje ödevimdi bütün bilgileri aldım teşekkür ediyorum.ablalarım a abilerime selamlar.allah yardım etsin yardıma ihtiyacı olanlara.byes

 103. gamze catal tarafından May 5, 2008 tarihinde yapılmış

  bence harıka bı sıte bu sıteyı hazırlıyandan allah razı olsun butun hastalarımıza gecmıs olsun dıyorum allah onlara sabır versın ve hep onlarla bebarer olsun ıstıyorum

 104. fulya tarafından May 5, 2008 tarihinde yapılmış

  cok manyak bı sıte bu ya odevımde bana cok yardımcı oldu acayıp guzel olmus gercekten vede dılekcım sana acıl sıfalar dılıorum hıc bıse ıcın kendını uzme derım keske herkes senın gıbı dusunse cok daha guzel olurdu

 105. ÖMER SARIGÜL tarafından Tem 23, 2008 tarihinde yapılmış

  Öncelikle ülkemizde ne kadar organ hastası ve tedavi olmayı bekleyen hasta varsa hepsine ALLAH’tan şifalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar ben 26 yaşında medikal işlerle uğraşıyorum. Biz öldükten sonra organlarımızın toprak olacağına başka şifa bekleyen hastalarımıza veya kardeşlerimize hayat vermesi daha güzel değilmi. Biz bu Türkiye nin gençleri olarak herkesi duyarlı hale getirmeye mecburuz öle değilmi. Gelin sizde el uzatın ve duyarlı olalım. Organ bağışı yaparak o kadar can kurtaralım….

  Selamlar ve saygılarımla…

  BU siteyi hazırlayan ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum elinize sağlık..

  eğer yardıma ihtiyacı olan varsa elimizden geleni yaparız

  kan grubum AB(+)

  omer_sarigul@hotmail.com

 106. Oğuz KIZILKAYA tarafından Ağu 4, 2008 tarihinde yapılmış

  İyi günler,

  Ben Oğuz KIZILKAYA, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisiyim. Profesyonel açıdan Organ Bağışı ile ilgileniyorum. Herhangi bir sorunuz (her ne olursa) tarafımdan memnuniyetle cevaplandırılacaktır.

  Benim bilgimin yetmediği veya uzman görüşüne ihtiyaç duyduğunuz zaman hocalarımla temasa geçebilirim.

  Yakın zamanda halkımızı Organ Bağışı konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminerler düzenlemeyi planlıyoruz.

  Bu projemizi ileriki tarihlerde Türkiye çapında gerçekleştirmeyi de düşünüyoruz.

  Ayrıca kardeşlerime de ödevleri hakkında yardımcı olabilirim. Her türlü yorum ve düşüncelerinizi bekliyorum.

  Oğuz KIZILKAYA

  oguzkizilkaya679@yahoo.com

 107. Oğuz KIZILKAYA tarafından Ağu 4, 2008 tarihinde yapılmış

  Ayrıca Onur Bey’e de çok güzel ve ayrıntılı bir site yaptığı için teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim

  Oğuz KIZILKAYA

 108. volvo_mersin@hotmail.com tarafından Ağu 18, 2008 tarihinde yapılmış

  merhaba bende böbrek vericisi olurum 0 rh + kan grubum ilgilenlerin 0535 2545614 veya volvo_mersin@hotmail.com

 109. FULYA tarafından Eyl 4, 2008 tarihinde yapılmış

  merhaba bu site çok güzell.bende dün bağışadım organlarımıı ve çok mutlu oldummm bütün hepsini tamamını bağışladımm benn rahat uyudum dün geceee.en çok istediğim bişeydi bu benimm ve yaptım rahatladım mutluyumm herkezin de yapmasını tercih ediyorum.ben daha 18yasındayım ve senelerdir bunu ypamadk istiyodum yaşım dolmadıgı için yapamamıstım 1ay once yaşımı doldurdum ve bağışladım.umarım ilerdee bi kaç insana hayat verebilirimm
  A rh +

 110. furkan tarafından Eyl 14, 2008 tarihinde yapılmış

  bence berbat

 111. onur tarafından Ara 23, 2008 tarihinde yapılmış

  organ bağışlayın çünkü bir canda olsa kurtara bilirsiniz hde el ele verip bu işe doru koşalımm oraganlarınızı bağışlayın ve bir can da olsa kuratarın ooo kişi sende ola bilirsin hde hep bera ber

 112. onur tarafından Ara 23, 2008 tarihinde yapılmış

  site çok güzel herzemean bu siteden vitamin almak isterim grş….
  organ bağışlayın koşun….

 113. onur tarafından Ara 23, 2008 tarihinde yapılmış

  ben ağlıyorum biliyormusunuz ağlıyorum nedenmi? o gördüm hasatalara ağlıyorum hde onlara yardım edlim nolursunuz el ele verin ve bu işin üstdünden gelin içimden of of deyerek ağlayasım gelooooo hde organlarınızı bağışlayın

 114. EMRE tarafından Oca 9, 2009 tarihinde yapılmış

  KENDİ ARZUM VE RIZAMLA MADDİ SORUNLARIMI GİDERMEK İÇİN BELİRLİ BİR MİKTAR KARŞILIGI BÖREGİMİN BİRİNİ BAGIŞLAMAK İSTİYORUM
  KAN GRUBUM 0RH NEGATİF
  DOGUM TARİHİM 01.02.1966
  TELEFONNUMARAM 05442363918
  MSN ADRESİM emre_bicer_610@hotmail.com

 115. yok tarafından Oca 12, 2009 tarihinde yapılmış

  yokya fen ödevini yapmama yardımcı oldu aloooooooooooooooooooooooooooooooooooooama sadeve taplo çünkü hiç okumadım :)):

 116. beyza tarafından Oca 14, 2009 tarihinde yapılmış

  ben orta okul ögrencisiyim. bana fen dersinde çok ama çok yardımcı oldu çok güzel bi şite hiç bir arkadaşıma sunmuyacagım bu siteyi çünkü en güzel benimki olsun :D:D:D:

 117. beyza tarafından Oca 14, 2009 tarihinde yapılmış

  bu araa erbart sa yazmayın yada okumayın özellikle girmeyinnnnnnnn

 118. halil tarafından Şub 1, 2009 tarihinde yapılmış

  ben ıntıhardan once yazılı olarak not bıraksam bagısımla ılgılı kabul gorurmu bagısım

 119. hatice tarafından Nis 4, 2009 tarihinde yapılmış

  bencede bu çok süper olmnuş bu siteyi birtek ben bilcem arkadaşlarıma söylemicem en güsel ödev benim olcak

 120. samet usta tarafından Nis 16, 2009 tarihinde yapılmış

  soper bışey bu in san ların canını kurturu yor bazılarının

 121. Dotnetfx tarafından Nis 20, 2009 tarihinde yapılmış

  organ nakli yapılmış bir hastanın oğlu olarak yazıyorum buraya,
  4 sene hemodiyalize giren babamın böbrek nakli olduktan sonra söylediği ilk şey şu oldu..
  ARTIK TORUNLARIMI KUCAĞIMA ALABİLECEĞİM DEĞİL Mİ?
  Not : Hemodiyalize giren hastaların kollarında ya da boyun bölgelerinde fistül vardır. ve bu hastalar ağırlık kaldıramazlar.
  bende tek böbrekle yaşayan biriyim. ve tüm organlarımı bağışladım.
  Allah organlarını bağışlayan tüm vefat etmiş insanların makamlarını cennet yapsın.
  Organ bağışı konusunda bilinçlenelim bilinçleştirelim.

 122. aziz tarafından Haz 22, 2009 tarihinde yapılmış

  acil olarak böbrek vercem 30 yaş izmir den ben cdiiyim ve ciddiinsanlar beni arasın çok zor durumdayım 05396754754

 123. iBRAHİM tarafından Tem 2, 2009 tarihinde yapılmış

  Arkadaslar Herkese Merhaba Diyelim Bu Yazilari Okudukca Girdigim Yolda Yanliz ve Tek Olmadigimi Gördüm Sizim Gibi Duyarli Arkadaslar Oldukdan Sonra Allahin İzniyle Ve Sizin Yardiminizla Organ bagisi Hakkinda Tüm Türkiyeye Bilgi Verebileceğimize Bin Kat Daha İnandım Sizlerde Bize Yardimci Olmak İsterseniz http://www.gencdiyalizhayatabagis.net Adresine Sizleride Beklerim
  Bilgi Almak İcin
  hibo@alihanfanclup.com Msn adresini ekleyebilirsiniz arkadaslar

  Simdiden Tesekkür Ediyorum

 124. tolga tarafından Tem 27, 2009 tarihinde yapılmış

  ben 28 yasında kan gurubu 0 rh+ bobreğimi bagıslamak istiyorum ihtiyacı olna varsa mail adresime ulasabilir
  tolgabirdal_61@hotmail.com

 125. ismail tarafından Eyl 22, 2009 tarihinde yapılmış

  bence hıc bır kotulugu yok ınsna nasıl dogarsa ole cıkarmısı gıbı felan yane bu dunyada sen gorevını tamam lamıs ola bılırısn ama belkı senın kalbın cıgerlerın sne oldukden sonra baska ınsanların ısıne yarar ve o ınsanlar sen olunce senın arkandan dur ederler ALLAH katında en buyuk sevaplardn bırıdır bu bence amel defterın kapanmamısda oluyyor oldukten sonrada sevap ıslemıs olabılıyorusn ama tabıı ıstr verırsın ıster vermezsın senın elınde sonucta ama ben derım kı kardeslerım sızlerden umut bekleryen kac kardes daha var o ınsan ların yerıne kendınızı bı koyun ıkı sanıye bı dusunun bı kalp bı ılık ıcın bekleyen ne kadar ınsan var bence onlar bunu hak edıyor ve bence senın yasadıgın gzuel dunyada onalrında yasamaya hakları var

 126. sema tarafından Eki 11, 2009 tarihinde yapılmış

  ben organ naklinin yararlarını arıyordum bi bok bulamadım çok salakça bi site

 127. serkan tarafından Eki 22, 2009 tarihinde yapılmış

  bence bu site çok güzel bir bilgi kaynagı ve şimdiki gençleri ve beni çok iyi bilgilendiriyor hazırlayan ve tüm kişilere teşekkür ettim?:)

 128. murat tarafından Oca 2, 2010 tarihinde yapılmış

  böbregimi bagışlamak istiyorum yas34 gurubum 0rh pozitif msn adresim misafir_58@hotmail.com ilginize ve bilginize <<<<< murat <<<

 129. mustafa tarafından Şub 2, 2010 tarihinde yapılmış

  merhaba ihtiyacı olana bir böbreğimi bağışlamak istiyorum ben istanbuldayım 05416085299

 130. turgay büyükavcı tarafından Şub 14, 2010 tarihinde yapılmış

  acil böbreğimi satacam kan gurubum b eraş pozitif tel 05462468570 bordeaux.28@hotmail.com

 131. ertuğrul tarafından May 4, 2010 tarihinde yapılmış

  Bencede çok önemli cünkü organ nakli bekleyen birsürü hasta var .Bu konuda bilinçlenmeliyiz

 132. HAKAN tarafından May 24, 2010 tarihinde yapılmış

  0+ rh böbreğim ihtiyaçtan ihtiyacı olan birine yardım karsılığı bağışlamak istiyorum ilğilenirsen görüşelim msn adresim ashakan44@hotmail.com tel 0507 743 99 11

 133. emirhan tarafından Haz 7, 2010 tarihinde yapılmış

  BOBREGİMİN TEKİNİ BAGİSLAMAK İSTİYORUM ACİL NAKİL BEKLEYEN HASTALAR İCİN 27 YASİNDAYİM HERHANGİ BİR SAGLİK SORUNUM YOK KAN GURUBUM ARH+ POZİTİF İLGİLENLER maziden-biri_@hotmail.com adresine mail atmalari yeterli en kisa zamanda cevap gelicektir…

 134. EMİRHAN tarafından Haz 8, 2010 tarihinde yapılmış

  BOBREGİMİN TEKİNİ BAGİSLAMAK İSTİYORUM ACİL NAKİL BEKLEYEN HASTALAR İCİN 27 YASİNDAYİM HERHANGİ BİR SAGLİK SORUNUM YOK KAN GURUBUM ARH+ POZİTİF İLGİLENLER maziden-biri_@hotmail.com
  Bu mail adresi adresine mail atmalari yeterli en kisa zamanda cevap gelicektir…

  GSM 05438765854 HER ZAMAN ULASAMAYA BİLİRSİNİZ BİR SMS KİSA MESAJ GONDERSENİZ HEMEN CEVAP GELİR SİZE maziden-biri_@hotmail.com

 135. emirhan tarafından Haz 9, 2010 tarihinde yapılmış

  BENDE BOBREGİMİ BAGİSLAMAK İSTİYORUM ACİL BOBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTALAARA BANA ULASİN HEMEN VERMEYE HAZİRİM BU ADRESE MAİL ATİN maziden-biri_@hotmail.com en kisa zamanda cevap veririm cok acil bekleyenlere 05438765854 buda cep no ama yabanci numaralara pek cevap vermem bobrek icin ulasmak isteyenler bir sms kisa mesaj gondermeleri yeterlidir

 136. emirhan tarafından Haz 9, 2010 tarihinde yapılmış

  organ bagisi yapmak istiyorum bobrek veya karaciger ilik bagisinda bulunucam lutfen nakil bekleyen gerek ve ciddi olanlar ulassinlar 0rh- kan gurubu olanlar maziden-biri_@hotmail.com

  05438765854 nolu teldende ulasabilirler fakat ilk once tanitici sms atin yabanci nolara cevap vermiyorum mailde atabilirsin

 137. lokman tarafından Tem 3, 2010 tarihinde yapılmış

  25 yaşında içki kullanmıyorum çok acil böbreğimi bağışlıyorum bana ulaşmak için tel:0537 788 60 75

 138. lokman tarafından Tem 7, 2010 tarihinde yapılmış

  BÖBREĞİMİN BİRİNİ BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM KANGURUBUM A RH+ BANA BU NUMARADAN HERZAMAN ULAŞA BİLİRSİNİZ 0537 788 60 75 25 YAŞINDA ALKOLUM YOK ACİL İHTİYAÇTAN BAĞIŞLIYORUM,,,

 139. pınar tarafından Ağu 5, 2010 tarihinde yapılmış

  Merhaba arkadaşlar,bende organ bağışında bulundum çünkü organ nakli bekleyen insanların yerine kendimi koydum ve onlara bi şekilde yardımcı olmaya kararverdim, ama kafamda soru işaretleri var mesela ben bitkisel hayata girsem ve yaşama şansım olsa o zaman organlarımı almazlar demi?Ecelimle ölmek isterim ya buna müsade etmezlerse günah olmadığını düşünmüyorum ama organların alınması bence birazda dine uygun olmalıdır…

 140. terfi tarafından Kas 4, 2010 tarihinde yapılmış

  çok güzel ya teşekkürler ben şeyi merak ediom bu sitenin sahabi namaz kılıyomu

 141. rabia tarafından Kas 6, 2010 tarihinde yapılmış

  ben 13 yaşındayım yemin ederimki 18 yaşına bastığım anda organ nakli bağış kartı alacam emeğigecen herkese tşk hadi 1 organ 1 insanı güldürecektir bağışlarınızı bekleyenler var akadaşlar

 142. KADERR tarafından Kas 20, 2010 tarihinde yapılmış

  bn bir böbrek hastasıyım ve bir diyaliz makinasına bağlı olarak yaşıyorum

 143. KADERR tarafından Kas 20, 2010 tarihinde yapılmış

  bn bu sitede hayata başka açılardan bakmayı ööğrendim

 144. tarık tarafından Ara 12, 2010 tarihinde yapılmış

  ben 20 yasındayım organımı bagıslamak ıstıyorum ama benım 200 bın lıraya askın borcum var ben sımdı oganımı bu parayı veren kısıye satsam ne olur ?

 145. zübeyde tarafından Ara 19, 2010 tarihinde yapılmış

  benim fen ödevme çok yardımcı olduhazırlayanın ellerine salık bn de organ bağış kartına sahibim bu arada or nakli bekleyen arkadaşlara allah sabır versiin…

 146. aytaç tarafından Nis 2, 2011 tarihinde yapılmış

  acıl satılık böbrek kan gurubum 0rh+
  afyon
  05337198891

 147. acil tarafından May 27, 2011 tarihinde yapılmış

  satılık böbrek a rh + fiyat 20.000 acilolarak@hotmail.com

 148. Adımın Berk Olduğunu Söylemem tarafından Kas 18, 2011 tarihinde yapılmış

  Biz okulda yaptık (performans) iÇin gerkliydi saol
  un

  SAYGILAR….

 149. süleyman tarafından Ara 17, 2011 tarihinde yapılmış

  performas ödevim için yararı çok oldu bu sitenin

 150. vildan tarafından Oca 4, 2012 tarihinde yapılmış

  Annem 9 yıllık böbrek hastası ve inanın diyalize her girmesinde göxümün önünde her gün erimesi beni öldürüyor ve bende diyaliz ünitesinde çalışıyorum ne acılar çekiyor insanlar ben hidrosefali hastasıyım drlar sakıncalı diyor ve verici bulamıyoruz kadavradanda çıkmıyor sizden tek ricam sağlığınıza dikkat edin ve etrafınızdaki insanları organ bağışı konusunda bilinçlendirin İSTANBUL PARK DİYALİZ MERKEZİ

 151. enes tarafından Nis 28, 2012 tarihinde yapılmış

  makalede koysanız sevinirim :D:D:D

 1. 1 geri izleme

 2. Ara 9, 2007: Duyun Bizi - Organ Bağışı Kampanyası | Onur'un Kişisel Şeysi

Siz ne diyorsunuz?

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!